Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Förebygg

Uttalande 2023-10-04

Dnr 23-330

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Förebygg

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Förebygg trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter
Förebygg har uppgett att anmälaren samtyckt till att Förebygg kontaktat konsumenten när denna deltagit i en tävling via Vi i villa avseende ett presentkort för Plantagen.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kundförhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.


Det är i ärendet stridigt om konsumenten kontaktats efter att samtycke givits från konsumenten i samband med en tävling. NIX-nämnden har mottagit tävlingsvillkoren och granskat den hemsida där tävlingen ägt rum. Nämnden finner att det tydligt framgår i tävlingsbeskrivningen att Förebygg kommer att kontakta per telefon de konsumenter som väljer att delta i tävlingen. Det finns i föregående fall inga uppgifter som säger emot att Förebygg innan de kontaktat konsumenten per telefon innehaft ett samtycke. Ärendet lämnas utan vidare åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


 


2023 Telemarketing Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.