Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

KM Living Construction AB

Uttalande 2023-10-27

Dnr 23-340

Anmälare:

En konsument

Motpart:

KM Living Construction AB

Frågeställning:

Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej Tack-skylt

NIX-nämndens beslut:

KM Living Construction AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen då företaget delat ut oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig detta

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att hon mottagit oadresserad direktmarknadsföring från KM Living Construction AB trots att hon med en Nej Tack-skylt på sin brevlåda visat att hon inte vill ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter
KM Living Construction AB har uppgett att de har utfört arbete i flera lägenheter på aktuell adress och uppfattade att intresse fanns från fler boende. I samband med det delade en tillfälligt anställd ut reklam om deras tjänster. Personen hade tyvärr bristfälliga språkkunskaper varpå informationen om oönskad reklam missades. KM Living Construction AB har bett om förståelse och ursäkt och kommer inte att annonsera mer i aktuell förening.

NIX-nämndens bedömning
Oadresserad direktmarknadsföring trots Nej Tack-skylt
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Det är i ärendet ostridigt att KM Living Construction delat ut oadresserad reklam till en person som tydligt motsatt sig reklam genom att ha en Nej tack-skylt på sin brevlåda. Mot bakgrund av att KM Living Construction AB tidigare fällts av nämnden för sina marknadsföringsmetoder är det en fråga om ett upprepat beteende och därför bedömer NIX-nämnden att KM Living Construction AB ska hållas ansvarig för det inträffade. KM Living Construction AB har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 Oadresserad direktreklam Fällda Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.