Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Notar Södermalm

Uttalande 2023-11-17

Dnr 23-341

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Notar Södermalm

Frågeställning:

Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej Tack-skylt

NIX-nämndens beslut:

Notar Södermalm har brutit mot 21 § marknadsföringslagen då företaget delat ut oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig detta

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att denne mottagit oadresserad direktmarknadsföring från Notar Södermalm trots att han med en Nej Tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte vill ha oadresserad reklam. Anmälan har bifogat underlag som visar dennes dörr där anmälarens namn framgår samt att det vid brevinkastet finns en ”Ingen reklam tack!”-skylt.

Företagets uppgifter
Notar Södermalm har uppgett att det strider mot Notar Mäklare Södermalms rutiner att lägga oadresserad reklam till den som motsatt sig detta. Rutinerna är väl etablerade och efterlevs. Mäklarna har tydliga riktlinjer kring vad som gäller gällande ej reklam skyltar och vet vad som gäller. Vad gäller det enskilda fallet har Notar, mot bakgrund av ovan, uppgett att de har svårt att se att oadresserad reklam ändå lämnats i strid med dessa interna rutiner och anmälan är mycket knapphändig kring omständigheterna kring detta. Det saknas bl.a. underlag för att utskicket skulle ha lagts i en postlåda där det funnits en s.k. Nej Tack-skylt. Notar Södermalm menar att en lapp mycket väl kan hittats i exempelvis pappersåtervinningen eller trapphuset. Notar Södermalm har vidare framhållit att huruvida ”ingen reklam tack!”-skylten satt där den dagen eller har satts upp i efterhand alternativt att en lapp kanske har hittats i återvinningen eller trapphus och sedan bifogats anmälan är svårt att utesluta.

NIX-nämndens bedömning
Oadresserad direktmarknadsföring trots Nej Tack-skylt
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Notar Södermalm bestrider dels att de delat ut oadresserad reklam till förevarande konsument och dels att anmälaren haft en Nej Tack-skylt på sin dörr. Notar Södermalm har uppgett att det inte går att utesluta att anmälaren hittat utskicket i papperåtervinningen eller trapphuset och således att det inte riktats mot en person som motsatt sig reklam och vidare att det inte går att utesluta att anmälaren satt upp en Nej Tack-skylt på sin dörr efter anmälan. NIX-nämnden gör följande bedömning.

Av underlaget i ärendet framgår en bild på det aktuella utskicket samt en bild på anmälarens dörr där en skylt med ”Ingen reklam tack!” sitter ovanför brevinkastet. Av bilden framgår även anmälarens namn på dörren. NIX-nämnden bedömer att det, mot Notar Södermalms bestridande, är visat att anmälaren mottagit det aktuella utskicket samt att det vid tidpunkten för incidenten fanns en Nej Tack-skylt på anmälarens dörr. Notar Södermalm har således agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att ha delat ut oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 Oadresserad direktreklam Fällda Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.