Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Notar Bromma & Spånga

Uttalande 2023-11-23

Dnr 23-342

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Notar Bromma & Spånga

Frågeställning:

Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej Tack-skylt

NIX-nämndens beslut:

Notar Bromma & Spånga har brutit mot 21 § marknadsföringslagen då företaget delat ut oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig detta

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att denne mottagit oadresserad direktmarknadsföring från Notar Bromma & Spånga trots att han med en Nej Tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte vill ha oadresserad reklam. Anmälan har bifogat underlag som visar dennes dörr där anmälarens namn framgår samt att det vid brevinkastet finns en ”ej reklam”-skylt.

Företagets uppgifter
Notar Bromma & Spånga har uppgett att generellt kan sägas att det strider mot Notar Mäklare Bromma & Spångas rutiner att lägga oadresserad reklam till den som motsatt sig detta. Rutinerna är väl etablerade och efterlevs. Vad gäller det enskilda fallet har Notar, mot bakgrund av ovan, uppgett att de har svårt att se att oadresserad reklam ändå lämnats i strid med dessa interna rutiner och anmälan är mycket knapphändig kring omständigheterna kring detta. Det saknas bl.a. underlag för att utskicket skulle ha lagts i en postlåda där det funnits en s.k. Nej Tack-skylt. Notar Bromma & Spånga har framhållit att anmälarens bild utifrån informationen i bildfilen är tagen efter incidenten och att det således kan konstateras att det inte framgår om detta meddelande fanns före detta datum på aktuell dörr vid den för ärendet relevanta perioden.

NIX-nämndens bedömning
Oadresserad direktmarknadsföring trots Nej Tack-skylt
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Notar Bromma & Spånga bestrider dels att de delat ut oadresserad reklam till förevarande konsument och dels att anmälaren haft en Nej Tack-skylt på sin dörr. Notar Bromma & Spånga har uppgett att det av underlaget i ärendet inte framgår huruvida Nej Tack-skylten satt på dörren vid tillfället för den omtvistade händelsen eftersom bilden tagits efter detta datum.

NIX-nämnden gör följande bedömning. Av underlaget i ärendet framgår en bild på det aktuella utskicket samt en bild på anmälarens dörr där en skylt med ”Ingen reklam tack!” sitter ovanför brevinkastet. Av bilden framgår även anmälarens namn på dörren. Även om anmälarens underlag på dörren är daterat till efter incidenten är anmälarens uppgifter både rimliga och sannolika. NIX-nämnden bedömer därför att det, mot Notar Bromma & Spångas bestridande, är visat att anmälaren mottagit det aktuella utskicket samt att det vid tidpunkten för incidenten fanns en Nej Tack-skylt på anmälarens dörr. Notar Bromma & Spånga har således agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att ha delat ut oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 Oadresserad direktreklam Fällda Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies