Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Winstler Casino

Uttalande 2023-11-17

Dnr 23-350

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Winstler Casino

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam. Krav på tillfredsställande avregistreringsfunktion

NIX-nämndens beslut:

Winstler Casino har brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att ha skickat sms-reklam till konsument utan dennes samtycke. Winstler Casino har brutit mot 20 § marknadsföringslagen genom att inte förse sms-reklamen med en tillfredsställande avregistreringsfunktion

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att denne har mottagit obeställd reklam via sms från Winstler Casino samt att sms-reklamen saknat en tillfredsställande avregistreringsfunktion.

Företagets uppgifter
Winstler Casino har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning
Krav på samtycke vid sms-reklam
Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Winstler Casino har underlåtit att yttra sig i frågan. NIX-nämnden baserar sin bedömning på inkommet material till nämnden och baserar därför sin bedömning på anmälarens uppgifter.

Av underlaget framgår att konsumenten mottagit sms-reklam utan att ha samtyckt till det. Winstler Casino har därför brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam till en konsument utan dennes samtycke.

Krav på tillfredsställande avregistreringsfunktion
Enligt 20 § marknadsföringslagen ställs det upp ett krav på att sms-reklam ska innehålla en giltig adress till vilken en konsument kan sända en begäran om avregistrering.

Winstler Casino har underlåtit att yttra sig i frågan. NIX-nämnden baserar sin bedömning på inkommet material till nämnden och baserar därför sin bedömning på anmälarens uppgifter.

Av underlaget framgår att en avregistreringslänk inte funnits i sms-reklamen. Winstler Casino har således brutit mot 20 § marknadsföringslagen eftersom den aktuella sms-reklamen inte försetts med en tillfredsställande avregistreringsfunktion.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare                                                                   2023 SMS eller MMS Fällda Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.