Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Klarna Bank AB

Uttalande 2023-11-20

Dnr 23-351

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Klarna Bank AB

Frågeställning:

Krav på samtycke vid e-postreklam

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att denne mottagit e-post från Klarna Bank AB i marknadsföringssyfte utan att ha samtyckt till det efter att ha slutfört ett internetköp genom Klarna Bank AB. Anmälaren har uppgett att han vid köpet inte godkänt att Klarna kan skicka e-postreklam. Anmälaren har även uppgett att han kontaktat Klarna Bank AB för några år sedan och invänt mot reklam från dem. 

Företagets uppgifter
Klarna Bank AB har uppgett att de inte brutit mot 19 § marknadsföringslagen. Enligt 19 § marknadsföringslagen gäller inte kravet på samtycke om näringsidkaren har fått tag på konsumentens e-postadress i samband med försäljning av en produkt om den fysiska personen inte motsatt sig att uppgiften om elektronisk adress används i marknadsföringssyfte med användande av elektronisk post, marknadsföringen avser näringsidkarens egna likartade produkter och den fysiska personen klart och tydligt ges möjlighet att kostnadsfritt och enkelt motsätta sig att uppgiften används i marknadsföringssyfte när den samlas in och vid varje följande marknadsföringsmeddelande. Klarna Bank AB har uppgett att konsumenten har en klar och tydlig möjlighet att enkelt avsäga sig all marknadsföring vid insamling av e-postadressen och motsatte sig då inte detta. Därefter avprenumererade konsumenten från all marknadsföring den 21 september 2023. Därmed skickade Klarna inte längre ut någon marknadsföring till konsumenten. Klarna har uppgett att när konsumenten använde Klarna för att betala för sitt köp hade de inga uppgifter om honom i deras system, inklusive e-postadress och status för samtycke. Av den anledningen samlade de in uppgifter om konsumenten, inklusive e-postadress, när han slutförde köpet. Därmed kunde de enligt 19 § marknadsföringslagen skicka ut marknadsföring om liknande produkter utan krav på samtycke. Klarna har vidare uppgett att när man genomför ett köp via Klarna finns det flera sätt att välja bort marknadsföring från dem. När man registrerar sig hos Klarna finns det en tydligt utmärkt länk att klicka på, där användaren kan avsäga sig marknadsföring via e-post om liknande produkter och tjänster från Klarna. I all marknadsföring som Klarna skickar ut via e-post till konsumenter finns det en länk för avprenumeration. Om kunden har Klarnas app kan de också välja att avprenumerera via Inställningar. Deras kunder är alltid välkomna att kontakta deras kundtjänst för att få hjälp med eventuella problem. Baserat på ovanstående håller Klarna inte med om att deras marknadsföringsmetoder bryter mot 19 § marknadsföringslagen.

NIX-nämndens bedömning
Krav på samtycke vid e-postreklam
Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka e-postreklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

I 19 § marknadsföringslagen anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten utan dennes samtycke. Har näringsidkaren fått konsumentens e-postadress i samband med ett köp, konsumenten inte har motsatt sig att e-postadressen används i marknadsföringssyfte och konsumenten ges möjlighet att kostnadsfritt och enkelt motsätta sig att e-postadressen används i marknadsföringssyfte när den samlas in och vid varje följande marknadsföringsutskick krävs inte samtycke, förutsatt att marknadsföringen avser näringsidkarens egna, likartade produkter.

Det är ostridigt att Klarna samlat in anmälarens e-postadress i samband med att anmälaren genomförde ett köp med Klarna samt att Klarna senare skickat e-postreklam till anmälaren. Klarna har bestridit anmälarens uppgifter om att anmälaren motsatt sig e-postreklam från Klarna för några år sedan och vid köpetillfället. Varken anmälaren eller Klarna har presterat underlag som visar att deras uppgifter stämmer. Ord står mot ord och nämnden kan inte med säkerhet säga att någon överträdelse av 19 § marknadsföringslagen har skett. Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 E-post Friade Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies