Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Svensk Direktreklam AB

Uttalande 2023-11-13

Dnr 23-357

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Svensk Direktreklam AB

Frågeställning:

Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej Tack-skylt

NIX-nämndens beslut:

Svensk Direktreklam har brutit mot 21 § marknadsföringslagen då företaget delat ut oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig detta

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att denne mottagit oadresserad direktmarknadsföring från Svensk Direktreklam trots att han med en Nej Tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte vill ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter
Svensk Direktreklam har uppgett att de beklagar de inträffade och att de av misstag har delat ut reklamen till konsumenten. Vidare har Svensk Direktreklam uppgett att konsumentens Nej Tack-skylt inte är helt tydligt placerad på konsumentens brevlåda och att de därför i det enskilda fallet av misstag delat ut reklamen. Utdelaren är efter händelsen informerad om att Nej Tack-skylten inte har respekterats och företaget hoppas på att denna respekteras i framtiden.

NIX-nämndens bedömning
Oadresserad direktmarknadsföring trots Nej Tack-skylt
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Av underlaget i ärendet framgår av Svensk Direktreklam att utdelningen skett av misstag eftersom konsumentens Nej Tack-skylt inte varit tydligt placerad. Konsumenten har i ärendet uppgett att denne har en Nej Tack-reklamskylt på sin brevlåda och således tydligt motsatt sig reklamen. Frågan är om det således rör sig om en skylt som är så pass tydligt placerad att anmälaren i fallet kan anses ha tydligt motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudande genom oadresserad reklam. Till saken hör att anmälaren tidigare anmält samma företag, såldes rör det sig inte om engångsförseelse. Svensk Direktreklam har vid tidigare ärende uppgett att skylten varit otydligt placerad. Eftersom NIX-nämnden inte mottagit exakt bild på skyltens placering bedömer nämnden på det underlag som inkommit. NIX-nämnden finner ingen misstro i anmälarens uppgifter och anser att konsumenten i det enskilda fallet måste anses ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudande genom oadresserad reklam.

Mot bakgrund av detta bedömer NIX-nämnden att Svensk Direktreklam agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


 


2023 Oadresserad direktreklam Fällda Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.