Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Boulebar Sverige AB

Uttalande 2023-11-02

Dnr 23-358

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Boulebar Sverige AB

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam.
Krav på en tillfredsställande avregistreringsfunktion i sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan vidare åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han mottagit obeställd reklam via sms trots att han inte har lämnat samtyckte till det. Av underlaget framgår att sms:et saknat en tillfredställande avregistreringsfunktion. Anmälaren har efter utskicket kontaktat företaget för att bli borttagen.

Företagets uppgifter
Boulebar Sverige AB har uppgett att anmälaren vid samband med en bokning har samtyckt till att motta nyhetsbrev från företaget. Gällande det anmälda sms-utskicket har Boluebar Sverige AB uppgett att sms-utskicken hanteras tekniskt av leverantören Symplify. Symplify har för Boulebar Sverige AB uppgett att det ska finnas en så kallad stoppfunktion.

Boulebar Sverige AB har vidare anfört att anmälaren tagits bort i samband med att konsumenten hört av sig till företaget.

NIX-nämndens bedömning
Krav på samtycke vid sms-reklam
Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

I 19 § marknadsföringslagen anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots att denne inte givit samtycke till det. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sitt mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

NIX-nämnden gör bedömningen av ovannämnde inkomna uppgifter. Vid bokning av Boulebar Sverige ABs tjänster ges en konsument möjligheten att samtycka till ”nyhetsbrev och roliga erbjudanden” från företaget, detta görs via en kryss-ruta. Boulebar Sverige AB har inför NIX-nämnden styrkt att konsumenten via denna kryssruta samtyckt till att motta ”nyhetsbrev och roliga erbjudanden”. Det anmälda sms-utskicket rör erbjudanden för ett releaseparty där rabattkod förekommer. Det är således inom ramen för ”roliga erbjudanden”. Det är först efter utskicket som konsumenten kontaktat företaget för att återkalla sitt samtycke. Samtycke anses därav förekommit vid tidpunkten för utskicket.

Krav på en tillfredsställande avregistreringsfunktion
Enligt 20 § marknadsföringslagen ställs det upp ett krav på att sms-reklam ska innehålla en giltig adress till vilken en konsument kan sända en begäran om avregistrering. Enligt anmälan har sådan adress funnits i sms-reklamen men har inte fungerat.

Enligt anmälan ska sms-utskicket inte bifogats med en fungerande avregistreringsfunktion. NIX-nämnden har granskat det anmälda smset och konstaterat att varken länk eller bifogad instruktion för avregistrering medskickats. Boulebar Sverige AB har för NIX-nämnden anfört att orsaken till att detta inte bifogats i smset är utanför företagets kontroll eftersom det används sig av en extern tjänst för sina sms-utskick. NIX-nämnden har från Boulebar Sverige AB mottagit villkoren för denna externa tjänst och kan konstatera att Boulebar Sverige AB varit i god tro om att företagets sms-utskick bifogats med en fungerande avregistreringsfunktion. Eftersom detta rör ett enskilt fall och företaget först nu efter anmälan kunnat uppstadga problemet anser NIX-nämnden att ärendet bör lämnas utan vidare åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


 


2023 SMS eller MMS Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.