Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

RS sport AB

Uttalande 2023-10-27

Dnr 23-363

Anmälare:

En konsument

Motpart:

RS sport AB

Frågeställning:

Krav på en tillfredsställande avregistreringsfunktion i sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan vidare åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han mottagit obeställd reklam via eftersom han tidigare avanmält sig från företagets sms-utskick. Av underlaget framgår att sms:et saknat en tillfredställande avregistreringsfunktion eftersom konsumenten trots avanmälan två gånger efter bifogade instruktioner fortsatt mottagit sms-reklam.

Företagets uppgifter
RS Sport AB har uppgett att de inte har som avsikt att skicka sms-reklam till en konsument som inte vill motta denna. Gällande det anmälda fallet har RS Sport AB uppgett att det rör sig om ett tekniskt fel. Vad felet beror på har RS Sport AB anfört kan bero på ett plattformsbyte alternativt om konsumenten har dubbla simkort.

RS Sport AB har vidare uppgett att de manuellt raderat konsumentens uppgifter hos företaget.

NIX-nämndens bedömning
Krav på en tillfredsställande avregistreringsfunktion
Enligt 20 § marknadsföringslagen ställs det upp ett krav på att sms-reklam ska innehålla en giltig adress till vilken en konsument kan sända en begäran om avregistrering. Enligt anmälan har sådan adress funnits i sms-reklamen men har inte fungerat.

NIX-nämnden gör bedömningen att RS Sport AB skickat sms-reklam till en konsument som tidigare begärt avregistrering från reklamutskick. RS Sport AB har inte bestridit att konsumenten tidigare avanmält sig från utskicken. Det är således ostridigt att konsumenten har mottagit sms-reklam utan att erforderligt samtycke funnits. Efter inkomna uppgifter till nämnden är det i det anmälda fallet troligt att orsaken till de förekomna sms-utskicken berott på tekniska fel. Eftersom det rör sig om en engångsföreteelse samt att RS Sport AB vidtagit åtgärder efter att anmälan mottagits och felet uppmärksammats anser NIX-nämnden att RS Sport AB har gjort vad som rimligen kan krävas av en marknadsförare i den enskilda situationen.  Ärendet lämnas därför utan vidare åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


 


2023 SMS eller MMS Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.