Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

DITE

Uttalande 2023-12-01

Dnr 23-364

Anmälare:

En konsument

Motpart:

DITE

Frågeställning:

Marknadsföring via e-post till konsument som ej samtyckt till utskick.
E-postreklam utan tillfredställande avregistreringsfunktion

NIX-nämndens beslut:

DITE har agerat i strid med 19 § marknadsföringslagen då de skickat e-postreklam till en konsument utan samtycke.
DITE har agerat i strid med 20 § marknadsföringslagen då de skickat e-postreklam som inte försetts med en tillfredställande avregistreringsfunktion

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han mottagit e-post från DITE i marknadsföringssyfte utan att han samtyckt till det. Anmälaren har även uppgett att han försökt kontaktat företaget för att motsätta sig utskicken. Anmälaren fick den 7 augusti 2023 ett svar från företaget via e-post, men ingen förändring skedde. Anmälaren har även vid upprepade gånger avregistrerat sig via e-postutskickets bifogade instruktion utan att detta fungerat.

Företagets uppgifter
DITE har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning
Krav på samtycke vid e-postreklam
Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka e-postreklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

DITE har underlåtit att yttra sig i frågan. NIX-nämnden baserar sin bedömning på inkommet material till nämnden och baserar därför sin bedömning på anmälarens uppgifter.

Av underlaget framgår att konsumenten mottagit epost-reklam utan att ha samtyckt till det. DITE har därför brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka epost-reklam till en konsument utan dennes samtycke.

Krav på en tillfredsställande avregistreringsfunktion
Enligt 20 § marknadsföringslagen ställs det upp ett krav på att e-postreklam ska innehålla en giltig adress till vilken en konsument kan sända en begäran om avregistrering.

DITE har underlåtit att yttra sig i frågan. NIX-nämnden baserar sin bedömning på inkommet material till nämnden och baserar därför sin bedömning på anmälarens uppgifter.

Av underlaget framgår att konsumenten mottagit epost-reklam efter att han avregistrerat sig från utskicken. Adressen i e-postreklamen har således inte fungerat. DITE har därför brutit mot 20 § marknadsföringslagen genom att skicka epost-reklam till en konsument utan att denna försetts med en tillfredställande avregistreringsfunktion.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 E-post Fällda Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.