Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Allente Sverige AB

Uttalande 2023-11-20

Dnr 23-366

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Allente Sverige AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Allente Sverige AB 12 oktober 2023 trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter
Allente Sverige AB (Allente) har uppgett att de kontaktat kunden 12 oktober och att kunden då informerade dem om att han är registrerad i NIX och då blockar de kunden direkt i Allentes system så att kunden ej längre ska kontaktas. Samma dag kontaktade kunden Allente och ville ha information om varför denne kontaktades och vad källan var till hans telefonnummer. Agenten som svarade hade inte denna information tillgänglig och kunde därför inte svara på frågan. Allente har uppgett att orsaken till att kunden kontaktades var att kundens telefonnummer i ett manuellt misstag lagts in i deras telefonsystem av en av deras säljare som hade skrivit fel nummer, vilket avviker från deras fasta rutin som är följande. Samtliga telefonnummer checkas genom deras partner Addrecord in mot NIX innan de skickas in i Allentes telefonsystem. Om kunder kontaktar Allente och ber om att bli exkluderade från att bli kontaktade av Allente, lägger de till deras telefonnummer i en intern spärrlista. Detta innebär att en kund kan spärras från att bli uppringd av Allente utan att vara registrerad i NIX. De uppdaterar telefonnummer i deras telefonsystem varje månad för att säkra att kunder som registrerades i NIX förra månaden tas bort från kommande kontakter. Allente har uppgett att de i det här fallet nu går igenom deras rutiner för att säkerställa att manuella telefonnummer som läggs in inte kan göras direkt av säljare utan endast kan göras av Allente.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

Det är i ärendet ostridigt att Allente kontaktat anmälaren trots att dennes telefonnummer är infört i spärregistret NIX-Telefon. Något undantag har inte visats tillämpligt. Allente har emellertid framfört att incidenten berott på att en säljare av misstag manuellt skrev in fel telefonnummer i deras telefonsystem, och det telefonnumret som skrevs in var anmälarens.

Allente har vidare redovisat rutiner för telefonförsäljning för att säkerställa att personer som tydligt motsatt sig marknadsföring inte blir kontaktade. Eftersom incidenten är en engångsföreteelse kan konstateras att dessa rutiner och instruktioner fungerar och efterlevs i hög grad. Av underlaget framgår även att incidenten berott på en enskild säljares misstag. Allente har vidare vidtagit åtgärder till följd av det inträffade. Allente har därmed visat att det föreligger omständigheter som gör att NIX-nämnden bedömer att det finns skäl att inte hålla Allente ansvarigt för den överträdelse av 21 § marknadsföringslagen som skett. Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 Telemarketing Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.