Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Dagens Industri

Uttalande 2023-11-17

Dnr 23-367

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Dagens Industri

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Dagens Industri tre gånger trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon. Senaste telefonsamtalet var 4 oktober 2023.

Företagets uppgifter
Dagens Industri har uppgett att de utrett ärendet och kan notera att de har kontaktat anmälaren för att marknadsföra en digital prenumeration på Dagens Industri. Anmälaren har haft en digital prenumeration på Dagens Industri med start den 18 augusti 2022 och som avslutades den 17 augusti 2023. Anmälaren har därmed ansetts ha ett etablerat kundförhållande med Dagens Industri. Ett kundförhållande ska enligt reglerna för NIX-Telefon även anses bestå i upp till ett år efter att avtalsförpliktelserna har fullgjorts. Det innebär att Dagens Industri enligt reglerna för NIX-Telefon haft tillåtelse att genom telemarketing kontakta anmälaren för att lämna erbjudanden om samma typ av varor och tjänster som föreligger inom ramen för det etablerade kundförhållanden, oaktat dennes anmälan till NIX-Telefons spärregister. Dagens Industri har vidare uppgett att de har som rutin att spärra telefonnummer från fortsatt telemarketing om personen motsätter sig fortsatt telefonkontakt. Detta registreras då i Dagens Industris logg. Enligt Dagens Industris logg kontaktade Dagens Industri anmälaren senast den 4 oktober 2023. Vid detta tillfälle har anmälaren invänt mot fortsatt telemarketing och anmälarens telefonnummer spärrades då av Dagens Industri. Dagens Industri har inte kontaktat anmälaren efter detta tillfälle. Sammantaget är Dagens Industris uppfattning att Dagens Industri inte har överträtt 21 § marknadsföringslagen. Eftersom Dagens Industri nu har uppfattat att anmälaren inte vill ha erbjudanden via telefon har Dagens Industri beslutat att spärra telefonnumret från fortsatt telemarketing från hela Bonnier News-koncernen.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kundförhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Det är i förevarande ärende ostridigt att Dagens Industri har kontaktat anmälaren i marknadsföringssyfte trots att anmälarens telefonnummer är anmält till spärregistret NIX-Telefon. Dagens Industri har emellertid framfört att det vid tidpunkten för incidenten förelegat ett kundförhållande mellan dem och anmälaren utifrån en prenumeration på Dagens Industri med start den 18 augusti 2022 och som avslutades den 17 augusti 2023.

Eftersom samtliga samtal skett inom 12 månader från att prenumerationen avslutades har Dagens Industri, oaktat att anmälarens telefonnummer är anmält till NIX-Telefon, haft tillåtelse att kontakta anmälaren utifrån undantaget i reglerna för NIX-Telefon om ett etablerat kundförhållande. Dagens Industri har således inte agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen. Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 Telemarketing Friade Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies