Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Fastighetsbyrån Hammarby Sjöstad

Uttalande 2023-11-17

Dnr 23-369

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Fastighetsbyrån Hammarby Sjöstad

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Krav på samtycke vid sms-reklam. Krav på en tillfredsställande avregistreringsfunktion i sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Fastighetsbyrån Hammarby Sjöstad har brutit mot 19 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till konsument utan dennes samtycke.
Fastighetsbyrån Hammarby Sjöstad har skickat sms-reklam i strid med 20 § marknadsföringslagen eftersom sms-reklamen inte försetts med en tillfredsställande avregistreringsfunktion

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Fastighetsbyrån Hammarby Sjöstad trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har även uppgett att han mottagit sms-reklam från Fastighetsbyrån Hammarby Sjöstad trots att han inte samtyckt till det. Av underlaget framgår även att sms:et saknat en tillfredsställande avregistreringsfunktion.

Företagets uppgifter
Fastighetsbyrån Hammarby Sjöstad har uppgett att anmälaren tackade ja till mäklarkontakt 25 februari 2019 eftersom han var bekant till en kollega som då jobbade för Fastighetsbyrån i Vasastan. Det som händer när man tackar ja till mäklarkontakt är att man då som person uppstår i ett kundkort i deras system och så följer de upp kunden under åren för att hålla kunden löpande uppdaterad om det som sker i omvärlden och kring bostaden. Fastighetsbyrån Hammarby Sjöstad har uppgett att de efter att anmälaren flaggat om att inte vill ha kontakt med dem har plockat bort honom från deras system. Fastighetsbyrån Hammarby Sjöstad har vidare uppgett att de inte har fått anmälarens kontaktuppgifter från något annat håll än 25 februari 2019 då han tackade ja till att bli uppringd av dem. Detta var då i samband med att han var på visning i Vasastan och behövde en värdering i Hammarby Sjöstad av en kollega.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kundförhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Det är i ärendet ostridigt att Fastighetsbyrån Hammarby Sjöstad har kontaktat anmälaren i marknadsföringssyfte trots att anmälarens telefonnummer är anmält till spärregistret NIX-Telefon. Fastighetsbyrån Hammarby Sjöstad har emellertid uppgett att anmälaren samtyckt till kontakt via telefon i samband med en visning 25 februari 2019. NIX-nämnden bedömer att det är visat att Fastighetsbyrån haft rätt att kontakta konsumenten i syfte att marknadsföra företaget utifrån ett uttryckligt medgivande från anmälaren. Anmälan lämnas i denna del utan avseende

Krav på samtycke vid sms-reklam
Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Fastighetsbyrån Hammarby Sjöstad har inte uppgett några omständigheter som visar att anmälaren samtyckt till att bli kontaktad via sms. NIX-nämnden gör därför bedömningen att Fastighetsbyrån Hammarby Sjöstad skickat sms-reklam i strid med 19 § marknadsföringslagen eftersom anmälaren inte samtyckt till det.

Krav på en tillfredsställande avregistreringsfunktion
Enligt 20 § marknadsföringslagen ställs det upp ett krav på att sms-reklam ska innehålla en giltig adress till vilken en konsument kan sända en begäran om avregistrering. Av underlaget i anmälan framgår att sådan adress inte funnits i sms-reklamen. NIX-nämnden gör bedömningen att Fastighetsbyrån Hammarby Sjöstad skickat sms-reklam i strid med 20 § marknadsföringslagen eftersom sms-reklamen inte försetts med en tillfredsställande avregistreringsfunktion.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 SMS eller MMS Telemarketing Fällda Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.