Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Svenska Mäklarhuset Årsta/Enskede

Uttalande 2023-11-17

Dnr 23-375

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Svenska Mäklarhuset Årsta/Enskede

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Krav på samtycke vid sms-reklam. Krav på tillfredsställande avregistreringsfunktion

NIX-nämndens beslut:

Svenska Mäklarhuset Årsta/Enskede har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument som tydligt motsatt sig det. Svenska Mäklarhuset Årsta/Enskede har brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att ha skickat sms-reklam till konsument utan dennes samtycke. Svenska Mäklarhuset Årsta/Enskede har brutit mot 20 § marknadsföringslagen genom att inte förse sms-reklamen med en tillfredsställande avregistreringsfunktion

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av Svenska Mäklarhuset Årsta/Enskede trots att han är införd i spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har även uppgett att han mottagit obeställd reklam via sms från Svenska Mäklarhuset samt att sms-reklamen saknat en tillfredsställande avregistreringsfunktion.

Företagets uppgifter
Svenska Mäklarhuset Årsta/Enskede har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Svenska Mäklarhuset Årsta/Enskede har underlåtit att yttra sig i ärendet. NIX-nämnden gör sin bedömning baserat på det material som kommit in till nämnden och baserar därför sin bedömning på anmälarens uppgifter.

Av underlaget framgår att Svenska Mäklarhuset Årsta/Enskede kontaktat anmälaren via telefon i marknadsföringssyfte trots att hans telefonnummer är anmält till spärregistret NIX-Telefon. Något undantag har inte visats tillämpligt. Svenska Mäklarhuset Årsta/Enskede har därför brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument som tydligt motsatt sig det.

Krav på samtycke vid sms-reklam
Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Av underlaget framgår att konsumenten mottagit sms-reklam utan att ha samtyckt till det. Svenska Mäklarhuset Årsta/Enskede har därför brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam till en konsument utan dennes samtycke.

Krav på tillfredsställande avregistreringsfunktion
Enligt 20 § marknadsföringslagen ställs det upp ett krav på att sms-reklam ska innehålla en giltig adress till vilken en konsument kan sända en begäran om avregistrering.

Av underlaget framgår att en avregistreringslänk inte funnits i sms-reklamen. Svenska Mäklarhuset Årsta/Enskede har således brutit mot 20 § marknadsföringslagen eftersom den aktuella sms-reklamen inte försetts med en tillfredsställande avregistreringsfunktion.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare                                                                   


2023 Telemarketing Fällda Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.