Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Hi3G Access

Uttalande 2023-11-17

Dnr 23-376

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Hi3G Access

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Hi3G Access trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter
Hi3G Access (Tre) har uppgett att anmälaren har kontaktats av Tres återförsäljare Tillmobil i Norden AB. Återförsäljaren säljer endast företagsabonnemang och kontaktar således inte privatpersoner i syfte att sälja mobilabonnemang till konsumenter. Tre har kunnat konstatera att anmälaren har en enskild firma, vilket även bekräftats genom bl.a. allabolag.se. Numret har således blivit uppringt av återförsäljaren i syfte att sälja företagsabonnemang. Det har således inte förelegat något hinder att kontakta anmälaren trots att numret funnits med i spärregistret NIX-Telefon. Tre har inte heller fått någon indikation på att den enskilda firman har motsatt sig direktmarknadsföring på något annat sätt. Tre har uppgett att det mot ovanstående bakgrund får det anses klarlagt att Tre har agerat helt i enlighet med marknadsföringslagen och även i övrigt i förenlighet med god sed avseende direktmarknadsföring till konsumenter.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

Reglerna för NIX-Telefon gäller för konsumenter och är således inte tillämpliga för näringsidkare även om företaget ringt upp ett privat telefonnummer. Det gäller under förutsättning att marknadsföringen är riktad mot mottagaren i dennes egenskap av företagare och inte konsument.

Av underlaget i ärendet framgår att anmälarens telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon. Det är mellan parterna ostridigt att Tre har kontaktat anmälarens telefonnummer i marknadsföringssyfte. Tre har emellertid uppgett att deras återförsäljare kontaktat anmälarens telefonnummer för att rikta marknadsföring till anmälarens enskilda firma. Till stöd för detta har Tre presenterat ett utdrag från en bolagsupplysningstjänst som visar att anmälaren har en enskild firma.

Underlaget får sammantaget anses ge stöd för att Tre kontaktade anmälaren i egenskap av näringsidkare och inte konsument. Reglerna för NIX-Telefon är således inte tillämpliga i ärendet och Tres agerande står därför inte i strid med 21 § marknadsföringslagen. Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 Telemarketing Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.