Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Sesol

Uttalande 2023-12-15

Dnr 23-383 samt 23-384

Anmälare:

Två konsumenter

Motpart:

Sesol

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Sesol har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa två konsumenter som tydligt motsatt sig det

Anmälarnas uppgifter
Anmälarna har uppgett att de blivit uppringda av Sesol trots att de är införda i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter
Sesol har underlåtit att yttra sig i ärendena.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Sesol har underlåtit att yttra sig i ärendet. NIX-nämnden gör sin bedömning baserat på det material som kommit in till nämnden och baserar därför sin bedömning på anmälarens uppgifter.

Av underlaget framgår att Sesol kontaktat anmälarna via telefon i marknadsföringssyfte trots att deras telefonnummer är anmält till spärregistret NIX-Telefon. Något undantag har inte visats tillämpligt. Sesol har därför brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa två konsumenter som tydligt motsatt sig det.

Med detta uttalande är ärendena avslutade.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare                                                                   2023 Telemarketing Fällda Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies