Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Tryggsam

Uttalande 2023-12-15

Dnr 23-385, 23-386 samt 23-387

Anmälare:

Tre konsumenter

Motpart:

Tryggsam

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarnas uppgifter
Anmälarna har uppgett att de har blivit uppringda av Tryggsam trots att deras telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon. Två av anmälarna har uppgett att Tryggsam under samtalen hänvisat till att konsumenterna deltagit i en tävling och via denna samtyckt till att motta samtal från företaget.

Företagets uppgifter
Tryggsam har uppgett att samtliga konsumenter har samtyckt till att motta samtal från Tryggsam. Konsument dnr 23-385 har i samband med en tävling för en Iphone 2023-10-17 samtyckt till att motta företagets reklam. Konsument dnr 23-386 har i samband med Seniordeal Sverige AB 2023-10-01 samtyckt till att motta reklam från företaget. Konsument dnr 23-387 har i samband med en tävling 2023-10-15 för en Weber grill samtyckt till att motta reklam.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kundförhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Av ovanstående uppgifter framgår av Tryggsam att de anser sig haft ett erforderligt samtycke vid tidpunkten för de anmälda telefonsamtalen. Konsumenterna har i samband med anmälan motsatt sig sådana uppgifter. NIX-nämnden har att bedöma på det material som inkommit till nämnden och har att besluta i frågan rörande om konsumenterna kontaktats när erforderligt samtycke förelåg för Tryggsam.

Gällande konsumenterna i dnr 23-385 och dnr 23-387 har nämnden mottagit registerutdrag från Tryggsam som styrker att konsumenterna registrerats 2023-10-15 respektive 2023-10-17 i samband med två olika tävlingar. Vid kontroll av tävlingssidorna har nämnden uppmärksammat att konsumenterna ges en möjlighet att i samband med tävlingsregistrering avböja sitt samtycke för respektive företag som medverkar i tävlingen. Det är således styrkt att konsumenterna på förhand samtyckt till att motta marknadsföring från företaget.

Gällande konsumenten i dnr 23-386 har Tryggsam via registerutdrag styrkt att han via Seniordeal Sverige AB samtyckt till att motta telefonsamtal från Tryggsam, då dessa är samarbetspartners. Vid kontroll av den sida där en konsument blir medlem i Seniordeal Sverige AB uppmärksammar nämnden att en konsument ges möjlighet att frivilligt kryssa i en ruta för att motta en nyckelbricka från Tryggsam. Av villkoren för persondata som konsumenten samtycker till vid medlemskapet framgår att ”Seniordeal.se kommer att skicka information om oss och våra samarbetspartners samt kommersiella budskap till användarna via post, e-post, SMS, MMS och andra elektroniska kommunikationssätt.” Det är således visat att det även i ärende dnr 23-386 förelåg samtycke vid tidpunkten för de anmälda samtalen.

Ärendena lämnas utan vidare åtgärd.

Med detta uttalande är ärendena avslutade.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


 


2023 Telemarketing Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.