Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Telenor

Uttalande 2024-02-13

Dnr 23-388

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Telenor

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Telenor trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter
Telenor har uppgett att de tagit kontakt med anmälaren i marknadsföringssyfte i enlighet med gällande regler. Då anmälaren har en kundrelation till Telenor har det inte gjorts någon slagning mot det externa NIX registret, i enlighet med det undantag som finns.

Telenor har vidare uppgett att de alltid kontrollerar att kunden inte avsagt sig telemarketing direkt till Telenor i interna spärrlistor. I detta enskilda fall, finns ingen notering om ett sådant önskemål från kund sedan tidigare. Som kund hos Telenor kan kunder avsäga sig telemarketing via Telenors Kundservice eller butik, via https://www.telenor.se/mitt-telenor eller i samband med att dessa blir uppringd av en säljare. 

Telenor har vidare anfört att med anledning av kundens anmälan till NIX-nämnden, har företaget noterat att kund inte vill bli kontaktad för telemarketing. Det kan kunden själv se på https://www.telenor.se/mitt-telenor/ och även se över andra inställningar för marknadsföring.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kundförhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Telenor har inför NIX-nämnden angett att det föreligger ett undantag för NIX-Telefons regler. Telenor har till nämnden styrkt att det föreligger en kundrelation till anmälaren. Ärendet lämnas utan vidare åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


 


2023 Telemarketing Friade Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies