Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Verisure Sverige AB

Uttalande 2023-12-15

Dnr 23-389 samt 23-390

Anmälare:

Två konsumenter

Motpart:

Verisure Sverige AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendena lämnas utan åtgärd

Anmälarnas uppgifter
Anmälarna har uppgett att de har blivit uppringda av Verisure Sverige AB trots att deras telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter
Verisure Sverige AB har uppgett att konsument (dnr 23-389) i samband med besök på Verisures webbsida lämnat sina kontaktuppgifter och därmed samtyckt till delning av personuppgifter med Verisure för kontakt i marknadsförings- och försäljningssyfte.

Verisure har uppgett att de ringt den andra konsumenten (dnr 23-390) som är medlem i Villaägarna, vilket företaget har ett allianssamarbete med i syfte att erbjuda Villaägarnas medlemmar Verisures tjänster. Vidare har Verisure uppgett att Villaägarna via sin hemsida introducerat ett erbjudande för deras medlemmar gällande larm från Verisure. Konsument har enligt Verisure fyllt i sitt telefonnummer på Villaägarnas hemsida samt samtyckt till att Verisure kontaktar konsumenten i marknadsförings- och försäljningssyfte i samband med att denna tagit del av erbjudandet.

Verisure Sverige AB har även uppgett att de efter anmälan spärrat anmälarnas telefonnummer från framtida telefonsamtal.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kundförhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Såvitt framkommit har anmälarna lämnat sitt telefonnummer till Verisure och då varit införstådda med att dessa kommer att kontaktas av Verisure via telefon. Det föreligger således undantag för NIX-Telefon. NIX-nämnden finner mot bakgrund av detta att Verisure ringt två konsumenter i marknadsföringssyfte efter att de erhållit samtycke för kontakt från konsumenterna.

Ärendena lämnas utan vidare åtgärd.

Med detta uttalande är ärendena avslutade.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 Telemarketing Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.