Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Bjurfors Näringsliv

Uttalande 2023-12-15

Dnr 23-392

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Bjurfors Näringsliv

Frågeställning:

Adresserad reklam till konsument som tydligt motsatt sig det

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att denne mottagit adresserad direktmarknadsföring från Bjurfors Näringsliv trots att anmälaren är införd i spärregistret NIX adresserat.

Företagets uppgifter
Bjurfors Näringsliv har uppgett att de har skickat adresserad direketreklam till konsumenten, men att detta gjorts utan vetskap om att adressaten är spärrad i NIX adresserat. Bjurfors Näringsliv har vidare uppgett att de köpt in adressen från Adressleverantör Sverige AB 2023-09-21 som ska vara nix-fria. Utskicket skedde sedan i oktober. Vid kontakt med Adressleverantör Sverige AB har företaget konstaterat att adressen tillhör en enskild firma varav det inte är möjligt att NIX-registrera adressen. Bjurfors Näringsliv har vidare uppgett att de inte anser sig ha gjort fel i det enskilda fallet eftersom företaget saknade uppsåt då utskicket skett i god tro om att adressen var okej att skicka utskick till.

NIX-nämndens bedömning
Adresserad direktreklam till konsumenter i NIX adresserats spärregister
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sig till spärregistret NIX adresserat anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot adresserad direktmarknadsföring.

I reglerna för NIX adresserat anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kundförhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Av underlaget i ärendet framgår att Bjufors Näringsliv har skickat ut adresserad reklam till anmälaren. Bjurfors Näringsliv har från en extern part köpt in registerunderlag som ska vara nix-fria. Bjurfors Näringsliv har således gjort det som rimligen kan anses krävas av ett företag för att tillgodose marknadsföringslagens regler. I 21 § marknadsföringslagen ges en möjlighet för en konsument att motsätta sig direktmarknadsföring bland annat genom att registrera sig via NIX adresserat. NIX adresserat gäller däremot endast för marknadsföring och reklam som sänds med adresserad post till en konsument. Av bifogat underlag på reklamutskicket framkommer det att konsumenten kontaktats i egenskap av näringsidkare då denne erbjuds rådgivning av kommersiella fastighetsägande. Ärendet lämnas således utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


 


2023 Adresserad direktreklam Friade Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies