Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Virtune AB (Publ)

Uttalande 2023-12-15

Dnr 23-396

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Virtune AB (Publ)

Frågeställning:

Adresserad reklam till konsument som tydligt motsatt sig det

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att denne mottagit adresserad direktmarknadsföring från Virtune trots att anmälaren är införd i spärregistret NIX adresserat.

Företagets uppgifter
Virtune AB (Publ) har uppgett att de har rutiner på plats för att säkerställa att all marknadsföring sker i enlighet med gällande lagar och regler. Rent konkret såvitt gäller aktuellt marknadsföringsutskick innebar det bland annat att legala rådgivare konsulterades och tredje part anlitades för att säkerställa att inga personer i utskickslistan anmält sig till NIX spärregister.

Virtune har i det enskilda fallet angett att den tredje part som skulle säkerställa att inga personer i utskickslistan anmält sig till NIX spärregister missade att ta bort en person från utskickslistan (anmälaren). Virtune ser allvarligt på det inträffade och har vidtagit åtgärder för att säkerställa att detta inte ska ske igen.

NIX-nämndens bedömning
Adresserad direktreklam till konsumenter i NIX adresserats spärregister
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sig till spärregistret NIX adresserat anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot adresserad direktmarknadsföring.

I reglerna för NIX adresserat anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kundförhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Av underlaget i ärendet framgår att Virtune skickat adresserad reklam till en konsument som förekommer i nix adresserats spärregister. Virtune skickade däremot utskicket i tron om att deras utskickslista var kontrollerad av en tredje part och således nix-fri. Eftersom detta rör sig om en engångsföreteelse samt att Virtune efter anmälan vidtagit åtgärder för att säkerställa att reglerna följs i framtiden anser NIX-nämnden att Virtune gjort det som rimligen kan antas krävas av en näringsidkare i det enskilda fallet. Anlitas en tredjepart för att säkerställa att utskick är kontrollerade mot nix adresserat bör det i liknande fall inte krävas att företag då själva även måste kontrollera adressutskicket mot spärregistret. Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare 


2023 Adresserad direktreklam Friade Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies