Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Bjurfors Lund

Uttalande 2023-12-07

Dnr 23-397

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Bjurfors Lund

Frågeställning:

Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej Tack-skylt

NIX-nämndens beslut:

Bjurfors har brutit mot 21 § marknadsföringslagen då företaget delat ut oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig detta. // Anmälan lämnas utan åtgärd.

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att denne mottagit oadresserad direktmarknadsföring från Bjurfors Lund trots att han med en Nej Tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte vill ha oadresserad reklam. Enligt anmälan har anmälaren även kontaktat Bjurfors Lund och motsatt sig oadresserad reklam.

Företagets uppgifter
Bjurfors Lund har uppgett att de beklagar att anmälaren fått reklam denne inte önskat, att det inträffade är ett misstag och inte i enlighet med Bjurfors interna riktlinjer. Bjurfors Lund har vidare uppgett att de tar det inträffade på största allvar och kommer göra sitt yttersta för att säkerställa att liknande situationer inte inträffar igen.

NIX-nämndens bedömning
Oadresserad direktmarknadsföring trots Nej Tack-skylt
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Det är mellan parterna ostridigt att anmälaren mottagit oadresserad reklam trots att denne har en Nej Tack-skylt på sin brevlåda. Bjurfors Lund har således agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 Oadresserad direktreklam Fällda Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies