Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Axo Finans AB

Uttalande 2023-11-23

Dnr 23-400

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Axo Finans AB

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han mottagit obeställd reklam via sms trots att han inte har lämnat samtyckte till det.

Företagets uppgifter
Axo Finans AB har uppgett att de beklagar att anmälaren fått obeställd reklam från dem i hans telefon. De är noggranna med vilka de skickar till, och att de har deras medgivande. Ibland händer det att kunder som ansöker hos dem skriver in fel telefonnummer i sin ansökan och det är vad som hänt i det här fallet. I deras system kan de se att telefonnumret är angivet tillsammans med ett kvinnligt namn. De har nu tagit bort telefonnumret som tillhör anmälaren och han ska inte få någon mer reklam från dem i fortsättningen.

NIX-nämndens bedömning
Krav på samtycke vid sms-reklam
Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Det är mellan parterna ostridigt att anmälaren mottagit sms-reklam från Axo Finans AB utan anmälarens samtycke. Axo Finans AB har emellertid framfört att en kund vid en låneansökan felaktigt angivit anmälarens telefonnummer. Denna förklaring har Axo Finans AB kunnat verifiera eftersom telefonnumret tillhörande anmälaren, som är av manligt kön, var registrerat på ett kvinnligt namn.

I förevarande fall har Axo Finans AB lämnat en rimlig redogörelse för vad som skett. Det har varit fråga om ett misstag som legat utanför Axo Finans AB:s kontroll samt får bedömas som en engångsföreteelse. Axo Finans AB har även vidtagit åtgärder för att förhindra att anmälaren mottar sms igen. NIX-nämnden bedömer mot bakgrund av dessa omständigheter att det finns skäl att inte hålla Axo Finans AB ansvarig för det inträffade. Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 SMS eller MMS Friade Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies