Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Enklare Ekonomi Sverige AB

Uttalande 2023-11-23

Dnr 23-401

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Enklare Ekonomi Sverige AB

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han mottagit obeställd reklam via sms trots att han inte har lämnat samtyckte till det.

Företagets uppgifter
Enklare Ekonomi Sverige AB (Enklare) har uppgett att de ser allvarligt på anmälan och har granskat ärendet internt för att utreda vad som skett vilket redogörs i det följande. Det telefonnummer som angetts i anmälan kontaktades av Enklare den 30 maj 2016. Vid tillfället var telefonnumret skrivet på en annan konsument än den som upprättat anmälan. I samband med marknadsföringstillfället valde konsumenten (som vid tillfället var skriven på telefonnumret) att skapa en kreditansökan och godkände i samband med detta Enklares kundklubbsvillkor. Den 13 april 2022 informerades konsumenten om att Enklare uppdaterat sina villkor för dess kundklubb. I de uppdaterade villkoren framgick, precis som tidigare, att medlemmar kan komma att få marknadsföring via telefon, e-post, sms och brev, samt hur man avslutade sitt medlemskap och tillvägagångssätt för att ändra sina samtycken för marknadsföring. När Enklare tittar på de uppgifter som lämnats av anmälaren kan de med stor sannolikhet dra slutsatsen att anmälaren är dotter till den konsumenten Enklare tidigare varit i kontakt med. Enklares slutsats är att den konsumenten har blivit kontaktad av Enklare den 30 maj 2016 i marknadsföringssyfte. Konsumenten har i samband med marknadsföringstillfället skapat en kreditansökan, godkänt Enklares kundklubbsvillkor och således samtyckt till marknadsföring. Därefter har telefonnumret överlämnats till en konsument (med stor sannolikhet konsumentens dotter) utan att Enklare meddelats vilket resulterat i att anmälaren mottagit marknadsföring till telefonnumret. Enklare har efter nämndens skrivelse tagit bort konsumenten från samtliga eventuella framtida marknadsföringsåtgärder.

NIX-nämndens bedömning
Krav på samtycke vid sms-reklam
Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Enklare har framfört att anmälarens förälder sannolikt varit skriven på telefonnumret tidigare och att denne i samband med en kreditansökan godkänt Enklares kundklubbsvillkor där det framgår att medlemmar kan komma att få marknadsföring via bl.a. sms. Utifrån detta kan konstateras följande. Anmälaren har inte samtyckt till sms-reklam från Enklare, men en tidigare innehavare av anmälarens telefonnummer har gjort det. Även om det således inte förelegat ett samtycke från korrekt person, har det för Enklare framstått som så eftersom de inte meddelades om överlåtelsen av telefonnumret till anmälaren. NIX-nämnden bedömer mot bakgrund av dessa omständigheter att det finns skäl att inte hålla Enklare ansvarig för det inträffade. Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 SMS eller MMS Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.