Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Telenor

Uttalande 2024-02-24

Dnr 23-406 samt 23-407 - omprövning

Anmälare:

Två konsumenter

Motpart:

Telenor

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarnas uppgifter
Anmälarna har uppgett att de mottagit obeställd reklam via sms utan att ha lämnat samtyckte till det.

Företagets uppgifter
Telenor har uppgett följande. Som operatör skickar Telenor flera olika typer av information till deras kunder, dels marknadsföring men även information de måste skicka enligt avtal eller lag. I dessa enskilda fall har en begränsad mängd SMS felaktigt taggats som informationsutskick och inte marknadsföring, varför de gått ut även i de fall kunden tackat nej till reklam. Det har skett i dessa två ärenden. Telenor beklagar det inträffade och har säkerställt med berörd personal att rutiner för utskick ska ske korrekt i framtiden.

NIX-nämndens bedömning
Krav på samtycke vid sms-reklam
Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Det är i ärendet ostridigt att anmälarna inte samtyckt till marknadsföring via sms från Telenor. Telenor har uppgett att de inträffade incidenterna berott på ett misstag av begränsad omfattning där sms felaktigt kategoriserats som informationsutskick istället för marknadsföring. Det har varit fråga om en engångsföreteelse och ett misstag som har åtgärdats. Omständigheterna är sådana att nämnden bedömer att Telenor ej ska hållas ansvarig för de överträdelser som skett av 19 § marknadsföringslagen. Ärendena lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 SMS eller MMS Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.