Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Sambla

Uttalande 2024-02-12

Dnr 23-409

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Sambla

Frågeställning:

Krav på samtycke vid e-postreklam.
Krav på en tillfredsställande avregistreringsfunktion i e-postreklam

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han mottagit e-post från Sambla i marknadsföringssyfte utan att han samtyckt till det. Anmälaren har även uppgett att e-postutskicket saknat en tillfredsställande avregistreringsfunktion eftersom länken för att avsluta prenumerationen leder till startsidan på Samblas webbplats.

Företagets uppgifter
Sambla har uppgett följande. Sambla understryker att de givetvis ser allvarligt på anmälan. Sambla har undersökt ärendet grundligt men har inte hittat anmälarens e-post i någon av Samblas kanaler eller i någon av Samblas samarbetspartners kanaler. Sambla har kommunicerat med NIX-nämnden och efterfrågat den mailadress som är avsändare av reklamen, alternativt länken till landningssidan som anmälaren kommer till. Sambla har fått information om att NIX-nämnden har efterfrågat detta från anmälaren men att denne inte återkopplat. När Sambla undersöker bilden av den reklam som framgår av anmälan så kan Sambla konstatera att Sambla inte har godkänt detta material via någon av sina samarbetspartners. Det framstår av bilden att detta skulle vara ett av Samblas interna e-postutskick men Sambla kan vidare konstatera att Sambla inte har skickat någon reklam via e-post till anmälaren. Samblas marknadsföringsavdelning har bekräftat att den här reklamen inte kommer från Sambla då Samblas e-postutskick inte är utformat på detta vis samt alltid innehåller en avregistreringslänk. Sambla misstänker att den aktuella reklamen avser någon form av ”fake/phishing”-reklam och uppmanar anmälaren att anmäla denna e-post.

NIX-nämndens bedömning
Krav på samtycke vid e-postreklam
Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka e-postreklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Anmälaren har uppgett att han mottagit e-postreklam från Sambla utan att ha samtyckt till det. Anmälaren har bifogat underlag som visar ett e-postutskick som förefaller komma från Sambla. Sambla har motsatt sig uppgiften att de skickat e-postreklam till anmälaren samt att det aktuella utskicket härstammar från Sambla utan är ett bedrägligt e-postmeddelande från okänd avsändare.

Sambla har uppgett att de kontrollerat anmälarens e-postadress internt och att de inte kan hitta information om att de skickat e-postreklam till anmälaren. Sambla har vidare framfört att de kontrollerat med sin marknadsföringsavdelning och fått information om att det utskick som anmälaren bifogat inte kommer från Sambla. Sambla har även konstaterat att de inte godkänt utskicket via någon av sina samarbetspartners.

Utifrån underlaget i ärendet kan nämnden konstatera att Sambla gjort tillfredsställande kontroller av anmälarens uppgifter och i den omfattning som kan förväntas i en situation som den aktuella. Underlaget får sammantaget anses ge stöd för att Sambla inte skickat förevarande e-postutskick till anmälaren. Sambla har således inte agerat i strid med 19 § marknadsföringslagen.

Krav på en tillfredsställande avregistreringsfunktion
Enligt 20 § marknadsföringslagen ställs det upp ett krav på att e-postreklam ska innehålla en giltig adress till vilken en konsument kan sända en begäran om avregistrering.

Anmälan lämnas utan avseende i denna del eftersom det konstaterats ovan att Sambla inte är ansvarig för förevarande e-postutskick.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 E-post Friade Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies