Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Televisera

Uttalande 2023-11-23

Dnr 23-410

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Televisera

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Televisera som ville sälja telefonabonnemang från Telia trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har uppgett att han inte är kund hos Telia.

Företagets uppgifter
Televisera har uppgett att de har varit återförsäljare till Halebop som är en mobiloperatör som går under Telia. På senaste tiden har många av deras säljare kontaktat deras gamla kunder som de själva sålt abonnemang till. Det står att abonnemanget tillhör Telia även om det ligger hos Halebop varpå säljaren menar att han blandat ihop berörd kund med en annan kund som de faktiskt sålt till tidigare. Televisera har framhållit att de enligt NIX-reglerna har lov att kontakta kunder som de själva har sålt till trots att dem finns hos NIX. Televisera har uppgett att det däremot i detta fall blivit fel och den mänskliga faktorn har spelat sin roll här. De har tidigare gjort stora krafttag för att just minimera denna typen av misstag. Den berörda säljaren har p.g.a. denna händelse kombinerat med tidigare snedsteg blivit uppsagd från sin tjänst hos Televisera. Televisera har vidare framhållit att de enligt ovan tagit action och hoppas på överseende med att det ibland kan bli fel.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kundförhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Det är i förevarande ärende ostridigt att Televisera kontaktat anmälaren via telefon i marknadsföringssyfte trots att dennes telefonnummer är anmält till spärregistret NIX-Telefon. Televisera har emellertid framfört att detta skett av misstag och p.g.a. den mänskliga faktorn eftersom en säljare blandat ihop anmälaren med en annan kund.

I förevarande fall har Televisera lämnat en rimlig redogörelse för vad som skett. Det har varit fråga om ett misstag hos en enskild säljare och får bedömas som en engångsföreteelse. Televisera har även vidtagit åtgärder p.g.a. incidenten. NIX-nämnden bedömer mot bakgrund av dessa omständigheter att det finns skäl att inte hålla Televisera ansvarig för det inträffade. Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 Telemarketing Friade Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies