Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

SkandiaMäklarna

Uttalande 2023-12-28

Dnr 23-418

Anmälare:

En konsument

Motpart:

SkandiaMäklarna

Frågeställning:

Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej Tack-skylt

NIX-nämndens beslut:

Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att denne mottagit oadresserad direktmarknadsföring från SkandiaMäklarna trots att han med en Nej Tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte vill ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter
SkandiaMäklarna har uppgett att de har tydliga rutiner inom kedjan att de inte lämnar lappar med deras marknadsinformation i brevlådor som har ”ej reklam”. De samarbetar även med några företag som köper in adresser och gör adresserade utskick. Dessa företag ska göra NIX-rensning innan utskicken. SkandiaMäklarna har uppgett att det är ytterst beklagligt att oadresserad lokal information med avsändare från deras kontor i Huddinge/Botkyrka har delats ut, trots att konsumenten har motsagt sig det med en ”ej reklam”-skylt på brevlådan. SkandiaMäklarna har vidare uppgett att de har vidtagit åtgärder i det specifika ärendet genom att uppmärksamma deras lokala kontor i Huddinge/Botkyrka beträffande händelsen. Händelseförloppet och processen ses nu över med samtlig personal som är involverad i utdelning av oadresserade utskick. SkandiaMäklarna har även uppgett att de lyft den här viktiga frågan och deras riktlinjer avseende både oadresserad och adresserad marknadsföring på ett kontorschefsmöte efter denna händelse där samtliga franchisetagare i kedjan var inbjudna. De informerar deras medarbetare och ser över deras kommunikationshantering kontinuerligt, allt efter de riktlinjer som befintlig marknadsföringslag säger. SkandiaMäklarna rekommenderar alltid deras lokala kontor adresserad information till konsument.

NIX-nämndens bedömning
Oadresserad direktmarknadsföring trots Nej Tack-skylt
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Det är i ärendet ostridigt att anmälaren mottagit oadresserad reklam från Skandiamäklarna trots att anmälaren har en Nej Tack-skylt på sin brevlåda. Mot bakgrund av att det varit fråga om en engångsföreteelse, att SkandiaMäklarna vidtagit åtgärder för att förhindra liknande incidenter bedömer NIX-nämnden att det finns skäl att inte hålla SkandiaMäklarna ansvariga för överträdelsen. Anmälan lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 Oadresserad direktreklam Friade Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies