Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Svensk Direktreklam

Uttalande 2024-01-18

Dnr 23-419

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Svensk Direktreklam

Frågeställning:

Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej Tack-skylt

NIX-nämndens beslut:

Svensk Direktreklam har brutit mot 21 § marknadsföringslagen då företaget delat ut oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig detta

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att denne mottagit oadresserad direktmarknadsföring från Svensk Direktreklam trots att han med en Nej Tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte vill ha oadresserad reklam. I utskicket stod information om att Svensk Direktreklam sökte fler utdelare i anmälarens område.

Företagets uppgifter
Svensk Direktreklam har uppgett att anledningen till att nejtack-dekalen inte respekterades helt enkelt var ett förbiseende. Svensk Direktreklam har uppgett att de missat att notera att NIX-nämnden tidigare har uttalat att s.k. värvarlappar med jobberbjudanden är att anse som reklam, och inte som samhällsinformation, vilket tidigare varit Svensk Direktreklams uppfattning. Svensk Direktreklam beklagar misstaget och de kommer ta upp saken med utdelaren så att det inte ska upprepas.

NIX-nämndens bedömning
Oadresserad direktmarknadsföring trots Nej Tack-skylt
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Det är ostridigt att konsumenten haft en Nej Tack-skylt på sin brevlåda och att konsumenten mottagit ett utskick från Svensk Direktreklam.

Enligt 3 § marknadsföringslagen avses med marknadsföring reklam och andra åtgärder i en näringsverksamhet som är ägnad att främja avsättningen av och tillgången till produkter eller tjänster. Ett utskick med information om anställning hos marknadsföraren har renodlade kommersiella syften och ändamål och omfattas av marknadsföringslagen och är således inte skyddat av grundlagen såsom samhällsinformation. Svensk Direktreklam har därmed agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att ha delat ut reklam till konsument som tydligt motsatt sig det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 Oadresserad direktreklam Fällda Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.