Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

BeeFinans/ Sambla Group AB

Uttalande 2024-02-13

Dnr 23-424

Anmälare:

En konsument

Motpart:

BeeFinans/ Sambla Group AB

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han mottagit obeställd reklam via sms utan att ha lämnat samtyckte till det.

Företagets uppgifter
Sambla Group AB (Sambla) har som samarbetspartnern till Bee Finans yttrat sig om den anmälda händelsen. Sambla har uppgett att BeeFinans skickat sms-reklam till konsumenten eftersom anmälaren den 14 oktober 2022 gjort en lånejämförelse. Vid ansökan gav anmälaren sitt samtycke till företaget Growthvertise (ägare av varumärket BeeFinans) att skicka elektronisk marknadsföring till anmälaren. Sambla gör därför bedömningen att marknadsföringen skett i enlighet med gällande lagar och regler.

Sambla har vidare uppgett att BeeFinans efter anmälan tagit bort anmälarens uppgifter från sina marknadsföringskanaler.

NIX-nämndens bedömning
Krav på samtycke vid sms-reklam
Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

I 19 § marknadsföringslagen anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots att denne inte givit samtycke till det. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sitt mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

Det är i fallet ostridigt att BeeFinans skickat sms-reklam till konsumenten. Sambla har på BeeFinans vägnar uppgett att sms-reklamen skickats ut eftersom anmälaren tidigare samtyckt till marknadsföring från företaget i samband med en lånejämförelse. NIX-nämnden har efter kontroll mot den hemsida där lånejämförelsen skett konstaterat att en konsument ges möjlighet att ge sitt samtycke till den påkallade marknadsföringen genom att frivilligt klicka i en kryssruta där det tydligt framgår att kreditöversikten får kontakta konsument med erbjudanden och information om lån via sms. I villkoren framgår även hur en konsument gör för att avregistrera sig från dessa utskick. NIX-nämnden har inte mottagit uppgifter om att samtycket skulle vara återkallat och finner därför av redogjorda uppgifter att ingen överträdelse av 19 § marknadsföringslagen har skett. Ärendet lämnas därför utan vidare åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


 


2023 SMS eller MMS Friade Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies