Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Bygghemma Sverige AB

Uttalande 2024-01-18

Dnr 23-425

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Bygghemma Sverige AB

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam.
Krav på en tillfredsställande avregistreringsfunktion i sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han mottagit obeställd reklam via sms trots att han inte har lämnat samtyckte till det. Av underlaget framgår även att sms:et saknat en tillfredställande avregistreringsfunktion eftersom han vid två tillfällen (10/9, 2/10) försökt att avregistrera sig från sms-utskicken.

Företagets uppgifter
Bygghemma Sverige AB (Bygghemma) har uppgett att konsumenter vid beställning kan välja att tacka ja eller nej till marknadsföring från företaget. Bygghemma har uppgett att anmälaren samtyckt till marknadsföringen i samband med olika köp hos företaget, senast 2022-02-12. Företaget har även noterat att anmälarens telefonnummer är registrerat på en annan kund vilken gjort en beställning i början av november 2023.

Vidare har företaget uppgett att sms-utskicket innehållit branschstandard, avregistreringsmöjlighet samt att kontroller av avregistreringen innan kampanjen genomfördes i november, utan anmärkning. Bygghemma har efter anmälan raderat telefonnumret från deras databas från båda registrerade konsumenter.

NIX-nämndens bedömning
Krav på samtycke vid sms-reklam
Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

I 19 § marknadsföringslagen anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots att denne inte givit samtycke till det. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sitt mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

Av ovanstående uppgifter framgår att anmälaren 2022-03-12 samtyckt till att motta sms-utskick från Bygghemma. NIX-nämnden anser även att konsumenten i samband med köpet i enlighet med 19 § marknadsföringslagen haft möjlighet att avböja till marknadsföringen. NIX-nämnden lämnar denna del av anmälan utan vidare åtgärd.

Krav på en tillfredsställande avregistreringsfunktion
Enligt 20 § marknadsföringslagen ställs det upp ett krav på att sms-reklam ska innehålla en giltig adress till vilken en konsument kan sända en begäran om avregistrering. Enligt anmälan har sådan adress funnits i sms-reklamen men har inte fungerat.

Av ovanstående uppgifter framgår av anmälaren att denna vid två tillfällen försökt att avregistrerat sig 10/9 och 2/10 från sms-utskicken via instruktioner bifogade i utskicken. Det anmälda sms-utskicket är skickat 2023-11-07 alltså drygt en månad från den senaste avregistreringen. Bygghemma har uppgett att de inte mottagit en korrekt avregistrering och att de i början av november genomfört kontroller av systemet. Uppgifter till NIX-nämnden styrker således att Bygghemma haft en fungerande avregistreringsfunktion vid tidpunkten för anmälarens försök att avregistrera sig. Varför anmälan mottagit fler sms-utskick efter avregistreringen kan förklaras genom att en annan konsument uppgett anmälarens telefonnummer vid kundregistrering hos företaget. NIX-nämndens samlade bedömning av det inträffade är att Bygghemma inte skickat sms-utskick i strid med 20 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 SMS eller MMS Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.