Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Merinfo.se (Riddermarks Bil AB)

Uttalande 2024-02-13

Dnr 23-429 samt 23-464

Anmälare:

Två konsumenter

Motpart:

Merinfo.se (Riddermarks Bil AB)

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Merinfo.se har brutit mot 19 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till konsument utan dennes samtycke

Anmälarens uppgifter
Anmälarna har uppgett att de mottagit obeställd reklam från Riddermarks Bil AB via sms utan att ha lämnat samtyckte till det. I sms:et framgår att de mottagit sms:et i och med deras medlemskap hos Merinfo.se. En av anmälarna (23-429) har vidare uppgett att han inte delat med sig av sitt telefonnummer till Merinfo.se och därför ifrågasatt varför han mottagit sms-reklamen från Riddermark Bil AB (samarbetspartner till Merinfo.se).

Företagets uppgifter
Riddermark Bil AB har uppgett att konsumenterna är medlem hos Merinfo.se och företaget har via den vägen fått tillgång till konsumenternas telefonnummer för sms-utskicken.

Merinfo.se har underlåtit att yttra sig i ärendena.

NIX-nämndens bedömning
Krav på samtycke vid sms-reklam
Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

I 19 § marknadsföringslagen anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots att denne inte givit samtycke till det. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sitt mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

Av ovanstående uppgifter framgår att Riddermarks Bil AB som samarbetspartner till Merinfo.se mottagit uppgifter om konsumenterna från Merinfo.se. NIX-nämnden anser därför att Merifo.se är att betrakta som rätt motpart i frågan.

Merinfo.se har underlåtit att yttra sig i frågan. NIX-nämnden baserar sin bedömning på inkommet material till nämnden och baserar därför sin bedömning på anmälarnas uppgifter.

Av underlaget framgår att konsumenterna mottagit sms-reklam utan att ha samtyckt till det. Merinfo.se har därför brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam till två konsumenter utan deras samtycke.

Med detta uttalande är ärendena avslutade.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


 


2023 SMS eller MMS Fällda Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies