Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Triofinans

Uttalande 2023-11-17

Dnr 23-430 samt 23-431

Anmälare:

Två konsumenter

Motpart:

Triofinans

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Ärendena lämnas utan åtgärd

Anmälarnas uppgifter
Anmälarna har uppgett att de mottagit obeställd reklam via sms utan att ha lämnat samtyckte till det.

Företagets uppgifter
Triofinans har uppgett att båda konsumenterna i samband med en tävling 2023-05-05 (dnr 23-430) respektive 2023-05-30 (dnr 23-431) samtyckt till marknadsföring från företaget genom att delta i tävling på laddningssidan www.speciell-utvald.com där presentkort lottas ut. Triofinans är som samarbetspartner namngiven i tävlingsvillkoren som ett av de företag som konsumenter som godkänner villkoren samtycker till får komma att kontakta dessa i marknadsföringssyfte. Triofinans har vidare uppgett att konsumenter som deltar i tävlingen alltid kan säga upp prenumerationen via deras kundtjänst eller via medföljande länk som återfinns längs ned på tävlingskampanjens laddningssida.

NIX-nämndens bedömning
Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

I 19 § marknadsföringslagen anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots att denne inte givit samtycke till det. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sitt mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

Av ovanstående uppgifter framgår att Triofinans skickat sms-reklam till två konsumenter efter att dessa samtyckt till tävlingsvillkor där Triofinans var namngiven samarbetspartner. Samtycket har samlats in av Naturvel PTE. LTD. som även samlat in konsumenternas kontaktuppgifter för att sedan vidarebefordra dem till tävlingens samarbetspartners där Triofinans återfinns. NIX-nämnden har mottagit de uppgifter som Triofinans mottagit från Naturvel PTE. LTD och i dessa bilagor framgår bland annat konsumenternas telefonnummer samt de datum som konsumenterna samtyckt till marknadsföringen av tävlingens samarbetspartner i samband med tävlingsdeltagandet. NIX-nämnden har även efter kontroll av den laddningssida som tävlingen genomförs på konstaterat att det finns en möjlighet för konsumenter att avböja marknadsföring direkt i samband vid deltagandet samt i efterhand. Det framgår även i tävlingsvillkoren att konsumenter som registrerat sig för att delta i tävlingar kan ge sitt samtycke till att ta emot reklam från företaget och deras sponsorer. Vidare framgår att Triofinans är ett av de företag som är samarbetspartner, vilket får kontakta konsumenter som samtyckt till tävlingsvillkoren via sms. NIX-nämnden gör därför bedömningen att Triofinans har skickat sms till två konsumenter varpå samtycke förelåg vid tidpunkten för utskicken.

Ärendena lämnas därför utan vidare åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


 


2023 SMS eller MMS Friade Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies