Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Zmarta AB

Uttalande 2023-01-15

Dnr 23-434

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Zmarta AB

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan vidare åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han mottagit obeställd reklam via sms trots att han inte har lämnat samtyckte till det.

Företagets uppgifter
Zmarta AB (Zmarta) har uppgett att anmälarens telefonnummer felaktig registrerats som telefonnummer till en av Zmartas kunder. Det har fått till följd att Zmarta har skickat sms till anmälarens telefonnummer vid ett par tillfällen. Zmarta har angett att de hittat att en annan kund felaktigt uppgett klagandens telefonnummer i sin låneansökan, vilket är förklaringen till varför klagandens telefonnummer funnits registrerat som kundens kontaktuppgift. Zmarta har vidare uppgett att de åtgärdade felet 2023-11-27 genom att ta bort anmälans telefonnummer från kundens kontaktuppgifter, samt spärrat det för framtida utskick. Zmarta bestrider således anmälan i sin helhet.

NIX-nämndens bedömning
Krav på samtycke vid sms-reklam
Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

I 19 § marknadsföringslagen anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots att denne inte givit samtycke till det. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sitt mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

Av mottagna uppgifter till NIX-nämnden framgår att en konsument mottagit sms-reklam från Zmarta. Företaget har för nämnden uppgett att det inträffade beror på ett misstag utanför företagets kontroll eftersom en annan konsument uppgett anmälarens telefonnummer vid en låneansökan. NIX-nämndens fråga berör därför om Zmarta ska hållas ansvariga för en konsument som felaktigt anger en annans konsuments telefonnummer. I den enskilda fallet har Zmarta efter mottagen anmälan vidtagit åtgärder för att minska den olägenhet som anmälaren mottagit, vilket tyder på att Zmarta innan anmälan inte visste om att anmälaren mottog sms från företaget utan att erforderligt samtycke förelåg vid tidpunkten för utskicket. NIX-nämnden finner det som ett orimligt högt krav att företag ska behöva kontrollera de kontaktuppgifter som konsumenter själva anger som sina vid ansökan av en låneförmedling. Således gör NIX-nämnden bedömningen att Zmarta AB inte skickat sms-reklam i strid med 19 § marknadsföringslagen eftersom nämnden anser att utskicket orsakats av en faktor utanför företagets kontroll. Ärendet lämnas utan bifall.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


 


2023 SMS eller MMS Friade Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies