Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

FB Säkerhetstjänster AB

Uttalande 2024-01-15

Dnr 23-437

Anmälare:

En konsument

Motpart:

FB Säkerhetstjänster AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av FB Säkerhetstjänster AB trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter
FB Säkerhetstjänster AB har uppmärksammat att anmälarens telefonnummer förekommer på en annan konsument också.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kundförhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Av inkomna uppgifter till NIX-nämnden framkommer att FB säkerhetstjänster AB kontaktat en konsument på det telefonnumret som anmälaren angett. Det föreligger däremot oklarheter kring vem som står som ägare för telefonnumret. NIX-nämnden har efter kontroll mot NIX-Telefons spärregister kunnat konstatera att telefonnumret är inlagt i spärregistret. Men eftersom inkommit underlag till nämnden visar att en annan konsument står som ägare för telefonnumret kan inte NIX-nämnden utesluta att ett undantag för NIX-Telefons regler förelåg vid tidpunkten för samtalet. NIX-nämnden lämnar därför anmälaren utan vidare åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


 


2023 Telemarketing Friade Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies