Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Tryggsam (Götalandsnätet AB)

Uttalande 2024-01-15

Dnr 23-438

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Tryggsam (Götalandsnätet AB)

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han har ett flertal gånger blivit uppringd av Götalandsnätet AB trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har även uppgett att han via mail till Götalandsnätet AB har motsatt sig fortsatt kontakt från företaget.

Företagets uppgifter
Götalandsnätet AB har uppgett att de i sitt system funnit 13 samtal till konsumenten. 12 stycken av de telefonnumren finns fortfarande i Götalandsnätet AB:s system var av det sista porterats ut till annan operatör. Götalandsnätet AB har även uppgett att de endast är en telefonoperatör och att de därför inte själva aktivt kontaktat konsumenten. Tryggsam AB är i stället det företag som faktiskt kontaktat konsumenten.

Tryggsam AB har uppgett att konsumenten är en aktiv kund hos företaget eftersom denna är medlem i Seniordeal, vilket konsumenten samtyckt till att Tryggsam AB kan komma att kontakta denna. Konsumenten har även nyttjat företagets erbjudande om kostnadsfri nyckelbricka i 12 månader var av konsumenten kontaktats för förlängning av tjänsten.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kundförhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Av ovanstående uppgifter framgår att Tryggsam AB är den rätta motparten i ärendet. Det framkommer också att konsumenten kontaktats av Tryggsam AB eftersom denna har ett aktivt kundförhållande till företaget då denna nyttjat företagets erbjudande om nyckelbrickor. Det föreligger således ett undantag för reglerna om NIX-Telefon.

Ärendet lämnas utan vidare åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


 


2023 Telemarketing Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.