Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Food Butik Sweden AB

Uttalande 2024-01-15

Dnr 23-440

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Food Butik Sweden AB

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Food Butik Sweden AB har brutit mot 19 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till konsument utan dennes samtycke

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han mottagit obeställd reklam via sms utan att ha lämnat samtyckte till det. Anmälaren har vidare uppgett att denna aldrig tidigare varit kund hos företaget.

Företagets uppgifter
Food Butik Sweden AB har uppgett att de den 5 november 2023 skickat sms till konsumenten. Food Butik Sweden AB har även poängterat att smset innehöll en fungerande avregistreringslänk och att sms aldrig skickas ut till konsumenter som avregistrerat sig från dessa utskick. I det enskilda fallet har Food Butik Sweden AB yttrat att konsumenten inte avregistrerat sig för utskick.

NIX-nämndens bedömning
Krav på samtycke vid sms-reklam
Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

I 19 § marknadsföringslagen anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots att denne inte givit samtycke till det. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sitt mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

Det är i ärendet ostridigt att Food Butik Sweden AB skickat sms-reklam till anmälaren. Det framkommer även av ovannämnda redogjorda yttrande av anmälaren att denna tidigare inte varit kund hos företaget. Food Butik Sweden AB har varken bestridit eller bekräftat denna del av anmälarens uttalande. NIX-nämnden finner ingen anledning att betvivla dessa uppgifter vilket leder till att ett undantag inte kan appliceras i det enskilda fallet. NIX-nämnden gör bedömningen att Food Butik Sweden AB skickat sms-reklam i strid med 19 § marknadsföringslagen eftersom anmälaren inte samtyckt till det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


 


2023 SMS eller MMS Fällda Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.