Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Pluskredit

Uttalande 2024-03-22

Dnr 23-445 samt 23-446 ompr

Anmälare:

Två konsumenter

Motpart:

Pluskredit

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarnas uppgifter
Anmälarna har uppgett att de mottagit obeställd reklam via sms utan att dessa har lämnat samtyckte till det.

Företagets uppgifter
Pluskredit har uppgett att företaget vid tidpunkten för sms-utskicken erhållit giltigt samtycke från konsumenterna då dessa via respektive tävling med Luna Park samtyckt att bland annat motta sms från Pluskredit den 12 oktober 2023. Samtyckte har frivilligt inhämtas i ärende dnr 23-445 i samband med en tävling om presentkort för verktyg och i ärende dnr 23-446 i samband med en tävling för presentkort vid en mataffär. De anmälda sms-utskicken har sedan skickats ut i november, efter att inhämtat samtycke förekom. Pluskredit har vidare uppgett att de tydligt står som samarbetspartner till tävlingen, samt att konsumenterna alltid kan säga upp prenumerationen genom att kontakta företagets kundtjänst eller följa medföljande avregistreringslänk i utskicken.

NIX-nämndens bedömning
Krav på samtycke vid sms-reklam
Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

I 19 § marknadsföringslagen anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots att denne inte givit samtycke till det. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sitt mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

NIX-nämnden gör bedömningen att Pluskredit skickat sms-reklam till konsumenterna efter att dessa i samband med deltagande i respektive tävling samtyckt till att motta sms-reklam från tävlingens samarbetspartners där bland annat Pluskredit förekommer. Pluskredit har till nämnden styrkt att konsumenterna i fråga erlagt sitt samtycke innan de anmälda smsen skickats till konsumenterna. Nämnden har efter gransknig av tävlingsformuläret konstaterat att en konsument som tävlar i de aktuella tävlingsformulären ges information om att denna via bland annat sms kommer bli kontaktad av tävlingens samrbetspartner, Pluskredit är även en av de företag som återfinns på listan bland samarbetspartner. Eftersom informationen tydligt framgår både i tävlingsformuläret samt med en förtydligande länkad till en lista för samarbetspartners finner NIX-nämnden att informationskravet är uppfyllt. Den tävlande ges också en möjlighet att avböja från enskilda samarbetspartners marknadsföring i samband med tävlingen. Slutligen bedömmer nämnden att en tävlande konsumenten frivilligt väljer att kryssa i den kryssruta där det tydligt framgår att marknadsföring från samarbetspartners kan ske. Således uppfylls kraven på ett inhämtat frivilligt samtycke och ärendena lämnas utan vidare åtgärd.

Med detta uttalande är ärendena avslutade.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


 


2023 SMS eller MMS Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.