Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Erik Olsson Fastighetsförmedling

Uttalande 2024-01-15

Dnr 23-453

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Erik Olsson Fastighetsförmedling

Frågeställning:

Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej Tack-skylt

NIX-nämndens beslut:

Erik Olsson Fastighetsförmedling har brutit mot 21 § marknadsföringslagen då företaget delat ut oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig detta

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att denne mottagit oadresserad direktmarknadsföring från Erik Olsson Fastighetsförmedling trots att han med en Nej Tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte vill ha oadresserad reklam. Anmälaren har även uppgett att han vid tidigare kontakt i augusti motsatt sig framtida marknadsföring direkt till den försäljare som står bakom det nu anmälda reklamutskicket.

Företagets uppgifter
Den försäljare på Erik Olsson Fastighetsförmedling som anmälaren tidigare varit i kontakt med har uppgett att företaget efter anmälan varit i kontakt med konsumenten. Konsument ska då varit nöjd med den snabba återkoppling och omsorg som företaget gjort för att undvika framtida kontakt.

NIX-nämndens bedömning
Oadresserad direktmarknadsföring trots Nej Tack-skylt
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Av underlaget i ärendet framgår att konsumenten mottagit oadresserad direktmarknadsföring från Erik Olsson Fastighetsförmedling trots att denna har en Nej Tack-skylt på sin brevlåda. Att företaget efter anmälan vidtagit åtgärder för att förhindra att konsumenten mottar framtida marknadsföring från företaget ser NIX-nämnden som positivt. Däremot har den anmälda händelsen redan inträffat där Erik Olsson Fastighetsförmedling agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att dela ut oadresserad direkt marknadsföring till en konsument som tydligt motsatt sig detta.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


 


2023 Oadresserad direktreklam Fällda Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies