Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Svenska Mäklarhuset Sundbyberg

Uttalande 2023-12-12

Dnr 23-455

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Svenska Mäklarhuset Sundbyberg

Frågeställning:

Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej Tack-skylt

NIX-nämndens beslut:

Svenska Mäklarhuset Sundbyberg har brutit mot 21 § marknadsföringslagen då företaget delat ut oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig detta

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att denne mottagit oadresserad direktmarknadsföring från Svenska Mäklarhuset Sundbyberg trots att han med en Nej Tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte vill ha oadresserad reklam. Anmälaren har vidare uppgett att han tidigare bett mäklaren att inte lämna reklam i hans brevlåda utan resultat.

Företagets uppgifter
Svenska Mäklarhuset Sundbyberg har uppgett att de delat ut reklam till anmälarens granne. De har vidare uppgett att de antar att den anmälda reklamen sedan hamnat hos anmälaren eftersom grannen troligen lagt den i anmälarens brevlåda då detta förekommit tidigare i samma port.

NIX-nämndens bedömning
Oadresserad direktmarknadsföring trots Nej Tack-skylt
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Av underlaget i ärendet framgår att konsumenten har mottagit oadresserad reklam från Svenska Mäklarhuset Sundbyberg trots att denna har en Nej Tack-skylt på sin brevlåda. Svenska Mäklarhuset Sundbyberg har yttrat att en granne till anmälaren troligen har lagt reklamen i anmälarens brevlåda eftersom det hänt tidigare i samma port, de bestrider således anmälan.

NIX-nämnden har att bedöma om reklamen delats ut av Svenska Mäklarhuset Sundbyberg eller om reklamen delats ut av annan part. I det enskilda fallet är det ostridigt att konsumenten mottagit reklam för Svenska Mäklarhuset Sundbyberg. Att reklam från företaget hamnat i anmälarens brevlåda flertalet gånger på grund av en grannes agerande finner NIX-nämnden osannolikt. Svenska Mäklarhuset Sundbyberg har inte lyckats visa för NIX-nämnden att grannen faktiskt delat ut reklamen till anmälaren. Mot bakgrund av detta bedömer NIX-nämnden att Svenska Mäklarhuset Sundbyberg agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies