Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Pluskredit

Uttalande 2024-02-13

Dnr 23-459, 23-462 samt 23-463

Anmälare:

Tre konsumenter

Motpart:

Pluskredit

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Pluskredit har agerat i strid med 19 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till konsument utan dennes samtycke

Anmälarnas uppgifter
Anmälarna har uppgett att de har mottagit obeställd reklam via sms från Pluskredit utan att dessa samtyckt till det.

Företagets uppgifter
Pluskredit har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning
Krav på samtycke vid sms-reklam
Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Pluskredit har underlåtit att yttra sig i frågan. NIX-nämnden baserar sin bedömning på inkommet material till nämnden och baserar därför sin bedömning på anmälarnas uppgifter.

Av underlaget framgår att konsumenterna mottagit sms-reklam utan att ha samtyckt till det. Pluskredit har därför brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam till tre konsument utan deras samtycke.

Med detta uttalande är ärendena avslutade.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare                                                                    


2023 SMS eller MMS Fällda Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies