Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

GJ STO Fastighetsförmedling AB

Uttalande 2024-01-02

Dnr 23-461

Anmälare:

En konsument

Motpart:

GJ STO Fastighetsförmedling AB

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

GJ STO Fastighetsförmedling AB har brutit mot 19 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till konsument utan dennes samtycke

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han mottagit obeställd reklam via sms utan att ha lämnat samtyckte till det.

Företagets uppgifter
GJ STO Fastighetsförmedling AB har uppgett att anmälaren blivit kontaktad via sms av fastighetsförmedlingen. GJ STO Fastighetsförmedling AB ser allvarligt på anmälan och har bett om ursäkt för det inträffade. Fastighetsförmedlingen har vidare uppgett att de efter anmälan vidtagit åtgärder för att undvika att liknande händelser inte ska inträffa.

NIX-nämndens bedömning
Krav på samtycke vid sms-reklam
Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

I 19 § marknadsföringslagen anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots att denne inte givit samtycke till det. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sitt mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

Det är i ärendet ostridigt att konsumenten mottagit sms-reklam för GJ STO Fastighetsförmedling AB utan att erforderligt samtycke förelåg.

NIX-nämnden gör bedömningen att GJ STO Fastighetsförmedling AB skickat sms-reklam i strid med 19 § marknadsföringslagen eftersom anmälaren inte samtyckt till det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


 


2023 SMS eller MMS Fällda Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies