Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Riddermark Bil AB

Uttalande 2024-02-13

Dnr 23-469

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Riddermark Bil AB

Frågeställning:

Behandling av personuppgifter

NIX-nämndens beslut:

Riddermark Bil AB har behandlat personuppgifter i strid med GDPR eftersom anmälarens begäran mot behandling inte tillgodosetts

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att Riddermark Bil AB ringt honom i marknadsföringssyfte trots att han begärt att hans personuppgifter ska raderas.

Företagets uppgifter
Riddermark Bil AB har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning
Behandling av personuppgifter
EU:s förordning om personuppgifter (GDPR) reglerar bland annat hur ett företag får behandla personuppgifter i sin verksamhet. Av artikel 5 framgår ett krav på att behandlingen av personuppgifter ska vara laglig. Artikel 6 räknar upp på vilka grunder en verksamhet kan behandla personuppgifter.

Enligt artikel 17.1 c har den personuppgiftsansvarige en skyldighet att utan onödigt dröjsmål radera den registrerades personuppgifter om den registrerade invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.2. Om personuppgifterna behandlas för direkt marknadsföring har den registrerade enligt artikel 21.2 rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som behandlas i sådant syfte. Enligt artikel 21.3 ska personuppgifterna inte längre behandlas för direkt marknadsföring om den registrerade invänder mot sådan behandling.

Riddermark Bil AB har underlåtit att yttra sig i frågan. NIX-nämnden baserar sin bedömning på inkommet material till nämnden och baserar därför sin bedömning på anmälarens uppgifter.

Av underlaget framgår att konsumenten mottagit ett flertal telefonsamtal trots att konsumenten tidigare begärt att få sina personuppgifter raderade hos företaget. Riddermark Bil AB har därför brutit mot artikel 17.1 c samt 21.3 i GDPR genom att fortsatt behandla en konsuments personuppgifter efter att denna invänt mot behandlingen i enlighet med artikel 21.2.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 Behandling av personuppgift Fällda Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.