Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

HusmanHagberg AB

Uttalande 2024-02-12

Dnr 23-470

Anmälare:

En konsument

Motpart:

HusmanHagberg AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

HusmanHagberg AB har medverkat till en överträdelse av 21 § marknadsföringslagen

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av HusmanHagberg AB trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter
HusmanHagberg AB har uppgett att Husman Hagberg AB aldrig ringer upp konsumenter och att anmälan därför bör riktas mot den franchisetagare inom aktuellt område där den uppringda konsumenten bor.

NIX-nämndens bedömning
Fråga om motpart
HusmanHagberg AB har gjort en partsinvändning och framfört att anmälan bör riktas mot den franchisetagare som bedriver fastighetsförmedlingsverksamhet under HusmanHagbergs varumärke. NIX-nämnden har inte kunnat klargöra vilken av HusmanHagbergs franchisetagare som skickat reklamen till anmälaren.

Marknadsföringen har skett med HusmanHagbergs varumärke som avsändare. NIX-nämnden har tidigare uttalat (22-395) att det är rimligt att både franchisetagaren och franchisegivaren, i detta fall HusmanHagberg AB, tar ansvar för marknadsföring som sker med franchisegivarens varumärke som avsändare. Detta eftersom franchisegivaren drar nytta av den kommunikation som förekommer. HusmanHagberg AB är i enlighet med detta uttalande, utöver den okände franchisetagaren, korrekt motpart i aktuellt ärende.

Därutöver framgår av 23 § marknadsföringslagen att ansvar för viss marknadsföring kan åläggas även den som i övrigt väsentligt har bidragit till den påtalade marknadsföringen. Nämnden ansåg därvid att franchisegivaren, genom att upplåta användningen av varumärket, väsentligen har medverkat till marknadsföringen ifråga.

HusmanHagberg AB har således medverkat till den påtalade marknadsföringen.

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

Anmälaren har uppgett att en av HusmanHagberg AB:s franchisetagare ringt anmälaren trots att dennes telefonnummer är anmält till spärregistret NIX-Telefon. HusmanHagberg AB har inte uttalat sig i denna del.

HusmanHagberg AB har medverkat till den påtalade marknadsföringen och det är ostridigt att den har ägt rum. Det är då inte nödvändigt att även fastställa vem som faktiskt utfört det påtalade telefonsamtalet utan HusmanHagberg AB har medverkat till en överträdelse av 21 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 Telemarketing Fällda Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.