Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Isales AB

Uttalande 2024-02-02

Dnr 23-471

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Isales AB

Frågeställning:

Behandling av personuppgifter

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att Isales AB ringt henne i marknadsföringssyfte trots att hon begärt att hennes personuppgifter ska raderas.

Företagets uppgifter
Isales AB har uppgett att de ringt anmälaren då personen är befintlig kund hos Tele2. Isales AB har uppgett att deras uppdrag är att ringa och se över befintliga tjänster hos Tele2. Isales AB har vidare uppgett att de 12 december 2023 har spärrat numret från deras ringlistor och att de meddelat kunden varifrån de har erhållit kontaktuppgifterna.

NIX-nämndens bedömning
Behandling av personuppgifter
EU:s förordning om personuppgifter (GDPR) reglerar bland annat hur ett företag får behandla personuppgifter i sin verksamhet.

Anmälaren har uppgett att hon kontaktat Isales AB och bett dem att radera alla personuppgifter kopplat till henne. Isales AB har inte motsatt sig denna uppgift eller att de kontaktat anmälaren via telefon.

Enligt artikel 17.1 c har den personuppgiftsansvarige en skyldighet att utan onödigt dröjsmål radera den registrerades personuppgifter om den registrerade invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.2. Om personuppgifterna behandlas för direkt marknadsföring har den registrerade enligt artikel 21.2 rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som behandlas i sådant syfte. Enligt artikel 21.3 ska personuppgifterna inte längre behandlas för direkt marknadsföring om den registrerade invänder mot sådan behandling.

Isales AB har uppgett att de ringt anmälaren på uppdrag av Tele2 där anmälaren är kund. Tele2 är således personuppgiftsansvarig och Isales AB är personuppgiftsbiträde i förhållande till anmälaren. Rätten till radering enligt GDPR ska utövas gentemot den personuppgiftsansvarige, i detta fall Tele2.

Isales AB har således inte agerat i strid med GDPR.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 Behandling av personuppgift Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.