Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Telia

Uttalande 2024-01-16

Dnr 23-472 samt 23-473

Anmälare:

Två konsumenter

Motpart:

Telia

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarnas uppgifter
Anmälaren i 23-472 har uppgett att han blivit uppringd av Telia trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren i 23-473 har uppgett att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon, att han blivit uppringd av Telavox och att uppringaren presenterade sig vara från Telia.

Företagets uppgifter
Telia har uppgett i dnr 23-472 att anmälaren har befintliga tjänster hos Telia och att han inte avsagt sig kontakt via telefon. Telia har uppgett att om anmälaren önskar spärr mot marknadsföring kan han ändra det på ”Mitt Telia”. Telia har uppgett i dnr 23-473 att anmälarens telefonnummer tillhör ett aktiebolag som är en befintlig kund hos Telia. Telia har vidare uppgett att Telavox inte är en telemarketingpartner till Telia och att de därför hänvisar anmälaren att kontakta Telavox i ärendet.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kundförhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Telia har i dnr 23-472 uppgett att anmälaren är kund hos Telia. Undantaget om etablerat kundförhållande har således varit tillämpligt vid marknadsföringstillfället. Anmälan lämnas utan åtgärd.

Telia har i dnr 23-473 uppgett telefonnumret som anmälaren uppgett i anmälan och som Telia kontaktat anmälaren på tillhör ett aktiebolag som är kund hos Telia. Enligt reglerna för NIX-Telefon är en spärr i registret inte ett hinder för att kontakta en person på ett telefonnummer som ägs av en juridisk person om samtalet avser den juridiska personens näringsverksamhet och inte är riktat till den fysiska personen som konsument.

Vid kontroll kan NIX-nämnden konstatera att det telefonnummer som anmälaren kontaktats på ägs av en juridisk person. Anmälaren har inte bifogat något underlag som visar att denne kontaktades i egenskap av konsument. Telia har således utan hinder av NIX-Telefon haft tillåtelse att kontakta anmälaren. Anmälan lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 Telemarketing Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.