Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Verisure Sverige AB

Uttalande 2024-02-02

Dnr 23-477 samt 23-478

Anmälare:

Två konsumenter

Motpart:

Verisure Sverige AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarnas uppgifter
Anmälarna har uppgett att de har blivit uppringda av Verisure Sverige AB trots att deras telefonnummer är registrerade i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter
Verisure Sverige AB (Verisure) har i dnr 23-477 uppgett att anmälaren är medlem i Villaägarna och ska därmed ha gett sitt samtycke till delning av personuppgifter med Verisure för kontakt i marknadsförings- och försäljningssyfte. Verisure och Villaägarna har ett allianssamarbete med syfte att erbjuda Villaägarnas medlemmar en säkrare hemmiljö. Villaägarna introducerar ett erbjudande om larm för deras medlemmar på Villaägarnas webbsida som i sin tur är länkad till en landningssida hos Verisure. På så sätt kan Verisure informera Villaägarnas medlemmar om erbjudandet. Om medlem i Villaägarna är intresserad av att ta del av erbjudandet kan hen fylla i sina kontaktuppgifter samt godkänna att Verisure kan kontakta dem i marknadsförings- och försäljningssyfte. Verisure gör antagandet att den klagande vid något tillfälle ändå har fyllt i sitt telefonnummer på ovan nämnda landningssida och därefter blivit kontaktad av Verisure.

Verisure har i dnr 23-478 uppgett att anmälaren har besökt Verisures webbsida, lämnat sina kontaktuppgifter och därmed gett sitt samtycke till delning av personuppgifter med Verisure för kontakt i marknadsförings- och försäljningssyfte. Verisure har uppgett att de efter att ha mottagit anmälningarna spärrat anmälarnas telefonnummer för att förhindra framtida telefonsamtal.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Verisure har framfört att de kontaktat anmälarena efter att de fyllt i sina kontaktuppgifter på deras hemsida och därtill samtyckt till att bli kontaktade i marknadsförings- och försäljningssyfte.

På Verisures hemsida kan konsumenten visa sitt intresse för Verisures tjänster och produkter genom att svara på ett antal frågor och sedan fylla i sitt telefonnummer, alternativt genom att endast fylla i sitt telefonnummer. Konsumenten informeras om att denne genom att fylla i sitt telefonnummer kan komma att bli kontaktad av Verisure via telefon. Konsumenten informeras även om att denne genom att bekräfta accepterar Verisures integritets- och webbplatspolicy. Av integritetspolicyn framgår att Verisure behandlar konsumentens personuppgifter för att bl.a. sälja och marknadsföra deras tjänster. NIX-nämnden bedömer att samtycket som lämnas till Verisure uppfyller de krav på frivillighet och information i betydelsen att konsumenten ska ha full insikt om vad samtycket innebär och vad det får för konsekvenser. Sammantaget bedömer NIX-nämnden att Verisure inte agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 Telemarketing Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.