Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Svenska Postkodlotteriet

Uttalande 2024-02-02

Dnr 23-480

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Svenska Postkodlotteriet

Frågeställning:

Adresserad reklam till konsument som tydligt motsatt sig det

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att denne mottagit adresserad direktmarknadsföring från Svenska Postkodlotteriet den 7 december 2023 trots att anmälaren är införd i spärregistret NIX adresserat samt är införd i en intern spärrlista hos Svenska Postkodlotteriet.

Företagets uppgifter
Svenska Postkodlotteriet (Postkodlotteriet) har uppgett att anmälaren den 6 december 2023 kontaktade Postkodlotteriets kundservice angående att han mottagit reklam i sin brevlåda trots att han spärrat sig för reklam hos bolaget. Hans mail besvarades den 8 december och han informerades om att ingen adresserad reklam skickas till personer som spärrat sig, däremot kan det förekomma oadresserad reklam. Postkodlotteriet använder sig dock i mycket begränsad utsträckning av oadresserad reklam. Under december månad 2023 har ingen oadresserad reklam skickats ut har Postkodlotteriet uppgett. Postkodlotteriet skickar inte reklam till konsumenter som har motsatt sig det genom att anmäla sig till NIX adresserat eller genom att spärra sig hos bolaget. Postkodlotteriet hade den 7 december 2023 ingen adresserad reklam i anmälarens område. Senaste gången Postkodlotteriet använde sig av adresserad reklam var under september 2023. Postkodlotteriet har uppgett att de ibland använder sig av reklamblad invikta i olika tidningar. Under december gjordes ett flertal sådana utskick. Postkodlotteriet har uppgett att det kan vara så att det reklamutskick som anmälaren reagerat på har fallit ur en sådan tidning. Postkodlotteriet är av uppfattningen att de inte skickat ut adresserad reklam och att något brott mot 21 § marknadsföringslagen därmed inte föreligger. Postkodlotteriet har bifogat en lista över vilka tidningar de haft reklambladssamarbete med under december 2023.

NIX-nämndens bedömning
Adresserad direktreklam till konsumenter i NIX adresserats spärregister
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sig till spärregistret NIX adresserat anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot adresserad direktmarknadsföring.

Postkodlotteriet har motsatt sig anmälarens uppgifter om att de skickat adresserad reklam. Postkodlotteriet har anfört att de inte använt sig av adresserad reklam i anmälarens område under den period som anmälaren mottog utskicket. Det underlag som Postkodlotteriet bifogat ger visst stöd för deras förklaring (att reklamen distribuerats som bilaga till en tidning) och nämnden lägger den till grund för sin bedömning.

Reklamblad som är invikta i en tidning utgör inte adresserad direktreklam och omfattas inte av spärregistret NIX adresserat. Postkodlotteriet har därmed inte agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


 


2023 Adresserad direktreklam Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.