Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Bjurfors Kalmar

Uttalande 2024-02-02

Dnr 23-482

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Bjurfors Kalmar

Frågeställning:

Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej Tack-skylt

NIX-nämndens beslut:

Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att denne mottagit oadresserad direktmarknadsföring från Bjurfors Kalmar trots att han med en Nej Tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte vill ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter
Bjurfors Kalmar har i sitt yttrande noterat att anmälan saknar en bildkopia av den påstådda reklamen. Bjurfors Kalmar har uppgett att de beklagar om anmälaren har fått reklam denne inte önskat. Det inträffade är i sådant fall ett misstag och inte i enlighet med Bjurfors interna riktlinjer. Bjurfors Kalmar har uppgett att de kommer göra sitt yttersta för att säkerställa att liknande situationer inte inträffar.

NIX-nämndens bedömning
Oadresserad direktmarknadsföring trots Nej Tack-skylt
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Vad gäller oadresserad reklam så ligger det närmast på den som anmäler att kunna visa att denne erhållit den påtalade reklamen. Information om detta lämnas då nämnden tar upp anmälan.

I förevarande fall har nämnden inte erhållit något underlag och parterna har lämnat olika uppgifter (ord står mot ord). Anmälaren har således inte visat att det skett en överträdelse. Anmälan lämnas därför utan bifall.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 Oadresserad direktreklam Friade Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies