Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Svensk Direktreklam

Uttalande 2024-03-04

Dnr 23-486 samt 23-487

Anmälare:

Två konsumenter

Motpart:

Svensk Direktreklam

Frågeställning:

Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej Tack-skylt

NIX-nämndens beslut:

Svensk Direktreklam har brutit mot 21 § marknadsföringslagen då företaget delat ut oadresserad reklam till konsument som tydligt motsatt sig detta.

Anmälarnas uppgifter
Anmälarna har uppgett att de mottagit oadresserad direktmarknadsföring från Svensk Direktreklam trots att de med en Nej Tack-skylt på sin brevlåda visat att de inte vill ha oadresserad reklam samt kontaktat Svensk Direktreklam och bett dem sluta.

Företagets uppgifter
Svensk Direktreklam har uppgett följande. Inom Svensk Direktreklam är de mycket noga med att följa de etiska regler som finns i deras bransch, där respekt för nejtack-dekaler är en av de viktigaste. Varje utdelare får information om detta när han/hon börjar sitt arbete som reklamutdelare. Trots detta händer det vid enstaka tillfällen incidenter då någon av deras utdelare delat ut reklam till ett hushåll trots att hushållet undanbett sig reklam. Orsaken är då oftast att utdelaren är ny och har missuppfattat sina instruktioner, eller helt enkelt i brådskan inte observerat nejtack-dekalen. I 23-486 har Svensk Direktreklam uppgett att det råder oklarhet om anmälaren har tackat nej på ett tydligt sätt. Anmälaren har mejlat ett foto på sin brevlåda till lokalkontoret i Eskilstuna och där framgår inte att det finns någon nejtack-dekal. Efter det att anmälan kommit in kontrollerade utdelaren brevinkastet tillsammans med sin pappa som sedan återkopplade att man inte kunde se att hushållet tackar nej till reklam. Svensk Direktreklam har trots oklarheten nu lagt in i utdelarens adresslista att detta är ett ”nejtack-hushåll”. Därmed hoppas Svensk Direktreklam att det ska bli rätt framöver. Svensk Direktreklam har bifogat fotot som de uppgett att anmälaren skickat till deras  lokalkontor i Eskilstuna.

I 23-487 har Svensk Direktreklam uppgett att de kan konstatera att utdelaren helt enkelt har missat nejtack-dekalen på aktuella adressen, vilket de givetvis ber om ursäkt för. De har mycket noga påtalat vikten av att undvika misstag och de hoppas och tror att anmälarens nejtack-dekal kommer att respekteras fortsättningsvis.

NIX-nämndens bedömning
Oadresserad direktmarknadsföring trots Nej Tack-skylt
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden genom oadresserad reklam.

23-486
Anmälaren har uppgett att Svensk Direktreklam delat ut oadresserad reklam trots att anmälaren haft en Nej Tack-skylt på sin brevlåda. Svensk Direktreklam har bestritt anmälarens uppgift och bifogat underlag som visar anmälarens postbox där namnet överensstämmer med anmälarens uppgifter samt där ingen Nej Tack-skylt är synlig. Svensk Direktreklam har även uppgett att anmälarens brevlåda kontrollerats i efterhand av utdelaren och att ingen sådan skylt varit synlig. NIX-nämndens bedömning är att det är av Svensk Direktreklam visat att oadresserad reklam inte delats ut till ett hushåll som motsatt sig sådan reklam. Anmälan lämnas därför utan åtgärd.

23-487
Svensk Direktreklam har inte bestritt anmälarens uppgifter. Svensk Direktreklam har delat ut oadresserad reklam i strid med 21 § marknadsföringslagen eftersom det delats ut till en konsument som tydligt motsatt sig det genom en Nej Tack-skylt på sin brevlåda.

Med detta uttalande är ärendena avslutade.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 Oadresserad direktreklam Fällda Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.